StandaardenOverheid.nl

XML-Schemadefinitie OWMS 4.0

De eigenschappen en codeerschema's van de Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) zijn gedefiniƫerd in XML Schema.

Voor OWMS 4.0 zijn twee verschillende schema's gedefinieerd:

  • OWMS 4.0 full: De volledige versie die ook beschikbaar is voor OWMS 3.5. Wijzigingen ten opzichte van OWMS 3.5 zijn:
    • Toevoeging van van het atrtibuut resource-identifier voor diverse eigenschappen;
    • Uitbreiding van de reguliere expressie voor schema-namen;
    • Toevoeging van overheid-authority in de OWMS-kern.
  • OWMS 4.0 plugin: De plugin versie die u in uw eigen contentmodel kunt importeren. Deze plugin versie is toegevoegd zodat u gebruik kunt maken van OWMS metadata in uw eigen schema's zonder het volledige contentmodel van OWMS te moeten volgen. Consequentie hiervan is wel dat de validatie van het schema minder stringent is. Een deel van de validatie die in de XSD van OWMS 3.5 aanwezig was, wordt nu door schematron bestanden uitgevoerd.

XSD bestanden zijn het best te bekijken met daarvoor bedoelde XML editors. Met Firefox zijn ze direct leesbaar. Internet Explorer heeft problemen met openen van een aantal bestanden.

OWMS 4.0 full:

OWMS 4.0 plugin:

In een plaatje ziet de samenhang in de XSD's van OWMS 4.0 full er als volgt uit:

Samenhang XML-Schemadefinitie OWMS 4.0 Full

In een plaatje ziet de samenhang in de XSD's van OWMS 4.0 plugin er als volgt uit:

Samenhang XML-Schemadefinitie OWMS 4.0 plugin

Contact