StandaardenOverheid.nl

overheid:Plusregio

Kenmerken
Waarden
Term name
Plusregio
Label
Plusregio
Type
Definitie
Een plusregio (ook wel stadsregio genoemd) was een regionaal openbaar lichaam van verscheidene Nederlandse gemeenten in een stedelijk gebied waaraan wettelijke taken waren toebedeeld op grond van hoofdstuk XI van de wet gemeenschappelijke regelingen. De plusregio gold als de zwaarste vorm van regionale samenwerking. (bron: Wikipedia)
Onderhoudsprocedure
Let op: deze waardelijst is niet meer in beheer.
Bron

De plusregio's zijn op 1 januari 2015 afgeschaft, het genoemde hoofdstuk van de wet is toen vervallen. Sommige plusregio's zijn helemaal opgeheven, in sommige gevallen kwam er een andere vorm van samenwerking voor in de plaats. (Bron: Wikipedia)

Data