StandaardenOverheid.nl

overheid:VraagstructuurRijkThemaOndernemers

Kenmerken
Waarden
Term name
VraagstructuurRijkThemaOndernemers
Label
Thema Ondernemers
Type
Toelichting

Deze waardelijst is niet meer in beheer; de waarden kunnen gedateerd zijn.

Beheerder
Bron

e-Overheid voor Burgers

Eigenschappen
Data