StandaardenOverheid.nl

overheid:Ministerie

Kenmerken
Waarden
Term name
Ministerie
Label
Ministerie
Type
Toelichting

Lijst met ministeries, ingesteld via een Koninklijk Besluit, zoals vastgesteld in de Nederlandse Grondwet. Zogeheten programmaministeries vallen hier buiten en zijn daarom niet in deze waardelijst opgenomen.

Beheerder
Bron

De Almanak.

Eigenschappen
Data