StandaardenOverheid.nl

overheidbm:LocatiegebondenBekendmakingtype

Waarden
LabelNaam termURI
aanlegvergunningoverheid:aanlegvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanlegvergunning
apv vergunningoverheid:apv_vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apv_vergunning
bodembeschermingsvergunningoverheid:bodembeschermingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodembeschermingsvergunning
bouwvergunningoverheid:bouwvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwvergunning
drank- en horecavergunningoverheid:drank-_en_horecavergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drank-_en_horecavergunning
evenementenvergunningoverheid:evenementenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
exploitatievergunningoverheid:exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/exploitatievergunning
gebruiksvergunningoverheid:gebruiksvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruiksvergunning
gedoogbeslissingoverheid:gedoogbeslissinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing
gedoogbesluitoverheid:gedoogbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbesluit
gehandicaptenparkeervergunningoverheid:gehandicaptenparkeervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeervergunning
geluidvergunningoverheid:geluidvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidvergunning
grondwateronttrekkingsvergunningoverheid:grondwateronttrekkingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttrekkingsvergunning
grondwatervergunningoverheid:grondwatervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwatervergunning
in- en uitritvergunningoverheid:in-_en_uitritvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/in-_en_uitritvergunning
kapvergunningoverheid:kapvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kapvergunning
keurvergunningoverheid:keurvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keurvergunning
leegstandvergunningoverheid:leegstandvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leegstandvergunning
ligplaatsvergunningoverheid:ligplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ligplaatsvergunning
lozingsmeldingoverheid:lozingsmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lozingsmelding
lozingsvergunningoverheid:lozingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lozingsvergunning
marktvergunningoverheid:marktvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunning
milieueffectrapportage besluitoverheid:milieueffectrapportage_besluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieueffectrapportage_besluit
milieuvergunningoverheid:milieuvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuvergunning
monumentenvergunningoverheid:monumentenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentenvergunning
natuurbeschermingsvergunningoverheid:natuurbeschermingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurbeschermingsvergunning
omgevingsvergunningoverheid:omgevingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
ontgrondingenvergunningoverheid:ontgrondingenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingenvergunning
ontheffing flora en faunawetoverheid:ontheffing_flora_en_faunawethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontheffing_flora_en_faunawet
ontheffing ligplaatsverbodoverheid:ontheffing_ligplaatsverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontheffing_ligplaatsverbod
ontheffing stortverbodoverheid:ontheffing_stortverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontheffing_stortverbod
onttrekkingsvergunningoverheid:onttrekkingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onttrekkingsvergunning
reclamevergunningoverheid:reclamevergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamevergunning
sloopvergunningoverheid:sloopvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sloopvergunning
speelautomatenvergunningoverheid:speelautomatenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomatenvergunning
splitsingsvergunningoverheid:splitsingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/splitsingsvergunning
standplaatsvergunningoverheid:standplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunning
stookvergunningoverheid:stookvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stookvergunning
terrasvergunningoverheid:terrasvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunning
uitstallingvergunningoverheid:uitstallingvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitstallingvergunning
vestigingsvergunningoverheid:vestigingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vestigingsvergunning
vuurwerkvergunningoverheid:vuurwerkvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkvergunning
watervergunningoverheid:watervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning
wijzigingsvergunningoverheid:wijzigingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijzigingsvergunning
Schema
URIhttp://standaarden.overheid.nl/bm/terms/LocatiegebondenBekendmakingtype
rdf:typehttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:typehttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CV
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/bm/terms/LocatiegebondenBekendmakingtype.rdf
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/bm/terms/LocatiegebondenBekendmakingtype.n3
foaf:pagehttp://standaarden.overheid.nl/bm/terms/LocatiegebondenBekendmakingtype.html
dcterms:isPartOfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OWMSdataset
dcterms:identifierLocatiegebondenBekendmakingtype
rdfs:labelLocatiegebonden bekendmakingtype
skos:noteBekendmakingtypen van Lokale Bekendmakingen (BM) die in de regel een specifieke locatie betreffen, dus niet voor het gehele mandaatgebied van het bevoegd gezag gelden.
skos:prefLabelLocatiegebonden bekendmakingtype
skos:scopeNoteBekendmakingtypen van Lokale Bekendmakingen (BM) die in de regel een specifieke locatie betreffen, dus niet voor het gehele mandaatgebied van het bevoegd gezag gelden.