StandaardenOverheid.nl

UPL-SDG-Informatiegebied

Waarden
UniformeProductnaamURISDG_CodeSDG_InformatiegebiedSDG_ThemaSDG_URI
aanpassing zelfgebouwd vliegtuig meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanpZelfbVliegtMeldC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
adoptiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptieG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
adoptie aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptie_aangifteG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
adoptie- of pleegzorguitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptiePleegzUitkG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
adoptieherroepinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptieherroepingG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
aflosbedrag inburgeringslening verlaginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrInburglenVerlagD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
afvalstoffenheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstoffenheffingD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
algemene periodieke keuring bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apkBezwC1Voertuigen in de Unietijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
alimentatie inninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alimentatieInningG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
ambtshalve vermindering belastingaanslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambtshVermBelAanslL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
anw-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/anw-uitkeringG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
ballon oplaten bij vliegveld toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ballonOplVliegvToestC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
basisschool klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/basisschKlachtE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
bedrijfsafvalinzamelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalinzamelingM9Goederenrecyclage en afvalbeheerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M9
bedrijfshulpverleners aanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrHulpverlAanwQ1Gezondheid en veiligheid op het werkverplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten, waaronder risicopreventie, voorlichting en opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_Q1
beginseltoestemming adoptie buitenlands kindhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beginseltoestAdoptBuitKndG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
bekwaamheid leraar vo erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bekwLeraarVOErkB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
bel-me-niet registerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belMeNietRegA5Reizen binnen de Uniespraaktelefonie en verzending en ontvangst van elektronische berichten en elektronische gegevens binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A5
bel-me-niet registerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belMeNietRegH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
belasting hardheidsclausuleverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastHardhClVerzL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
belastingaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifteB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
belastingbetaling uitstelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetUitstL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
belastingkwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingkwijtscheldingL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
beroepskwalificatie erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepskwalErkN3Dienstenerkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndVolwEdKlachtE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
bevoegdheidsbewijs luchtballonpiloothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewLuchtbPilootC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
bevoegdheidsbewijs recreatief vliegerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewRecrVliegerC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
bevoegdheidsbewijs zweefvliegtuigpiloothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewZwVlPilootC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
bewaartermijn asbus ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewTermAsbusOnthD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewijs_van_in_leven_zijn_(attestatie_de_vita)D4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
beëindiging registratie kenteken bij uitvoerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeindRegistrKentekUitvoerC1Voertuigen in de Unietijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
big-register inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInschrB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
big-register inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInzH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
binnenschipcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/binSchipCertC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
boedelregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boedelregInzD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
bpm vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijstC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
bpm vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijstL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
bpm-aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifteA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
bpm-aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifteC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
bpm-teruggaafhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmTeruggaafC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
brp-inzagerechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInzRechtD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
buitenlands vermogen aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlVermAangB4Werk en pensionering binnen de Uniebelastingheffing in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
buitenlandse onderwijsbevoegdheid erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlOnderwBevErkB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
centraal insolventieregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInzH1Consumentenrechtenonline of in persoon goederen, digitale inhoud of diensten (waaronder financiële diensten) in een andere lidstaat kopenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H1
centraal insolventieregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInzJ7Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfinsolventieprocedures en liquidatie van bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
centraal testamentenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrTestamRegInzD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
certificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/certificaatM8Goederencertificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M8
collegegeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collegegeldE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
consignatiekas-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/consignKasUitkJ7Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfinsolventieprocedures en liquidatie van bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
cultuurgoederen uitvoervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultGoedUitvVergA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
curatele- en bewindregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curateleBewRegJ4Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfbillijkheid en transparantie bij handelspraktijken, met inbegrip van consumentenrechten en -waarborgen in verband met de verkoop van goederen en dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J4
cursusgeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
cursusgeld terugbetalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldTerugbetE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
deel onderwijsprogramma vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deelOnderwProgrVOOnthE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
depositogarantiestelselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/depositogarantiestelselH2Consumentenrechteneen bankrekening hebben in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H2
depositogarantiestelselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/depositogarantiestelselJ7Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfinsolventieprocedures en liquidatie van bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
detentie melding zorgverzekeraarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/detentieMeldZorgVerzF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
discriminatie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/discrKlachtB7Werk en pensionering binnen de Uniegelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B7
donorgegevens kunstmatige bevruchting informatieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/donorgegKunstmBevrInfoVerzF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
duur prestatiebeurs verlenginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurPrestBeursVerlE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
echtscheiding verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtschVerzG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
eerste inschrijving in nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eerste_inschrijving_in_nederlandD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
eg-beroepskwalificaties erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/egBerKwalErkB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
eg-beroepskwalificaties erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/egBerKwalErkN3Dienstenerkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
eindexamen vo aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eindexVOAanpE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
energiebesparing eigen huis subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energBespEigenHuisSubsD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
energielabelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energielabelD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
energielabelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energielabelM8Goederencertificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M8
erfbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelastingD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
erfbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelastingG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
examenvak vavo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVavoOnthE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
examenvak vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnthE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
extra onderwijsactiviteit basisschool vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/extrOnderwActBasisschVrijstE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
faillissementhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faillismtJ7Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfinsolventieprocedures en liquidatie van bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
geboorteaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteaangifteG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
gebruik autogordel en autokinderzitje ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebrAutogordelKinderzOnthC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
geen privégebruik auto verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geenPrivGebrAutoVerklL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
gehandicaptenparkeerkaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaartA3Reizen binnen de Unieondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
geneesmiddeleninformatiebank inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneesmInfoBankInzF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
geregistreerd partnerschap ontbindinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschap_ontbindingG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
gezagsregister uittrekselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezagsregUittrG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
gezamenlijk gezaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezGezagG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
groot vaarbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grootVaarbewC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
handelsregister gegevensverstrekkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegGegVerstrH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
handelsregister gegevensverstrekkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegGegVerstrJ4Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfbillijkheid en transparantie bij handelspraktijken, met inbegrip van consumentenrechten en -waarborgen in verband met de verkoop van goederen en dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J4
handelsregister inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegInschrJ1Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfregistratie, wijziging van de rechtsvorm of sluiting van een bedrijf (registratieprocedures en rechtsvormen voor bedrijven)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J1
handelsregister inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegInschrJ2Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfverplaatsing van een bedrijf naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J2
herbestemming monument subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/herbestMonSubsD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
hoger onderwijs aanmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hogOndAanmE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
huisvestingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvestingsvergunningD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
huurtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurtoeslagD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
huwelijk bij volmachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijkBijVolmG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijksaangifteG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksdispensatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijksdispensatieG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksgoederenregister inschrijving huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaardenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInsHuwPartVwG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksgoederenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInzG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
inburgeringsleninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringsleningD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringsplicht ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlOnthD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlVrijstD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
individuele goedkeuring voertuighttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indGoedkVoertC1Voertuigen in de Unietijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
inkoophttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inkoopP1Overheidsopdrachtendeelname aan openbare aanbestedingen: regels en procedureshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_P1
inkoophttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inkoopP2Overheidsopdrachtenonline-inschrijving op openbare aanbestedingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_P2
inreisverbod opheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inreisverbodOphA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
inreisverbod opheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inreisverbodOphD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
internationale diplomawaarderinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/internatDiplWaardN3Dienstenerkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
investeringssubsidie duurzame energiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/investSubsDuurzEnerD2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
iow-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/iowUitkeringB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
jeugdhulphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
jongeren met een handicap onderwijsvoorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jongHandicOndVoorzE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
kentekenbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenbewijsC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
kentekenoverschrijving bij overlijdenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverlC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
kentekenoverschrijving bij overdracht particulierenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverdrPartC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
kentekenschorsinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenschorsingC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
keurmerkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keurmerkH6Consumentenrechtenveiligheid en beveiliging van consumentenproductenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H6
kinderbijslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderbijslagG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
kinderopvangtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderopvangtoeslagE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
kinderopvangtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderopvangtoeslagG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
kindgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindGebBudG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
klacht vergunninghouder interlandelijke adoptiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtVerghInterlAdoptG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
klacht zorgaanbiederhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgaanbiederF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
klacht zorgverlenerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgverlenerF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
klein vaarbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klVaarbewC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
leerplichtvrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtvrijstellingE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
leerwegondersteunend onderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerwegonderstOndToelE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
legalisatie documenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legalisatie_documentB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
lerarenbeurshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenbeursE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
lesgeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
lesgeld terugbetalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldTerBetE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
levenlanglerenkrediethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levenlanglerenkredietE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
liquide middelen aangifte bij binnenkomst of verlaten EUhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/liqMiddAangBinnenkVerlEUA2Reizen binnen de Unierechten en verplichtingen van reizigers die per vliegtuig, trein, schip of bus in of vanuit de Unie reizen en van personen die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen kopenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A2
loonsuppletiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonsupplB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
loonsuppletiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonsupplF4Gezondheidszorgalgemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
machtiging voorlopig verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/machtVoorlVerblA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
machtiging voorlopig verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/machtVoorlVerblD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
machtiging voorlopig verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/machtVoorlVerblD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
medicijnen mee op reis verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medicOpReisVerklA4Reizen binnen de Unievervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
medicijnen mee op reis verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medicOpReisVerklF2Gezondheidszorgonline of in persoon geneesmiddelen kopen in een andere lidstaat dan die waar zij door een arts zijn voorgeschrevenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F2
medisch dossierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischDossierF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
medische keuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medKeurB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
medische keuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medKeurK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
meerderjarigheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meerderjarigheidsverklaringG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
meldpunt zorgfraudehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntZorgfraudeF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
motorrijtuigenbelasting vrijstelling buitenlands kentekenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstBuitKentL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
motorrijtuigenbelasting vrijstelling tijdelijk verblijf nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mrbVrijstTVNLL5Belastingenoverige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
nalatenschap verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nalatenschVerklD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
nationale accreditatie-instantiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natAccInstM3Goederenvaststelling van toepasselijke normen, technische specificaties en productcertificeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M3
nationale accreditatie-instantiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natAccInstM8Goederencertificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M8
naturalisatieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naturalisatieverzoekD5Verblijf in een andere lidstaatvoorwaarden voor de naturalisatie van onderdanen van een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D5
nederlandse titel aanvraaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nederlTitelAanvraagB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
nietigverklaring huwelijkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nietigverklHuwG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
noodreisdocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/noodreisdocumentA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
octrooihttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooiJ3Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfintellectuele-eigendomsrechten (octrooiaanvragen, registratie van handelsmerken, tekeningen of modellen, verwerving van licenties voor reproductie)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J3
omgevingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunningJ2Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfverplaatsing van een bedrijf naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J2
omzetbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omzetbelL1Belastingenbtw: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van btw, verkrijging van teruggavehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L1
onderwijsmaster tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwMastTgkE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
oneerlijke handelspraktijkenverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oneerlHandPrakVerbH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
oneerlijke handelspraktijkenverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oneerlHandPrakVerbJ4Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfbillijkheid en transparantie bij handelspraktijken, met inbegrip van consumentenrechten en -waarborgen in verband met de verkoop van goederen en dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J4
ongewenstverklaring opheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongewVerklOphA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
ongewenstverklaring opheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongewVerklOphD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
onroerendezaakbelasting (ozb)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)D2Verblijf in een andere lidstaatkoop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
ontheffing verbod balseminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onthVerbBalsemingD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
ontslagregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontslagregB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
ontslagregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontslagregK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
ontslagregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontslagregK2Werknemerssocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, rechten en verplichtingen in verband met pensioenen)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K2
ov-begeleiderskaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ov-begeleiderskaartA3Reizen binnen de Unieondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
overbruggingsuitkering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overbrugUitkAowB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
overlijden vermist persoon verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlVermPersVerklD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
overlijdensaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlijdensaangifteD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
overlijdensuitkering anwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAnwG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
overlijdensuitkering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAowG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
overlijdensuitkering wajonghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWajongG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
overlijdensuitkering wiahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWiaG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
parkeerbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelastingD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
parkeervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunningD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
paspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paspoortA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
pensioenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pensRegInzB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
persoonsgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budgetB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
pleegvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pleegvergoedingG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
postdienst aansprakelijkheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAansprH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
postdienst aansprakelijkheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAansprH6Consumentenrechtenveiligheid en beveiliging van consumentenproductenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H6
postdienst aansprakelijkheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAansprJ4Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfbillijkheid en transparantie bij handelspraktijken, met inbegrip van consumentenrechten en -waarborgen in verband met de verkoop van goederen en dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J4
postdienst aansprakelijkheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAansprM7Goederenproducten met gebreken: consumentenrechten en garantie, verantwoordelijkheid na verkoop, rechtsmiddelen voor benadeelde partijhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M7
praktijkonderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/praktOndToelE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
prestatiebeurs in gift omzettinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursGiftOmzE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
proefplaatsing wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/proefplWwB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
proefplaatsing wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/proefplWwF4Gezondheidszorgalgemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
rampbestrijder nabestaandenuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrNabestUitkG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
rampbestrijder uitkering ziekte of invaliditeithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrUitkZiekInvaB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
rampbestrijder uitkering ziekte of invaliditeithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrUitkZiekInvaF4Gezondheidszorgalgemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
re-integratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/re-integratieB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
re-integratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/re-integratieB7Werk en pensionering binnen de Uniegelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B7
re-integratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/re-integratieB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
register kinderopvang en peuterspeelzalen inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInzE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
register kinderopvang en peuterspeelzalen inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInzG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
reizen met minderjarige toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reizMJToestA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
remigratie-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/remigrUitkD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
rijbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijsC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs buitenlands omwisselinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_buitenlands_omwisselingC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs echtheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewEchthVerklC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs internationaalhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_internationaalC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs teruggaveverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbTerugVerzC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijsaanvraag na ongeldigverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewAanvrNaOngVerklC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijsregister uittrekselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewRegUittrC2Voertuigen in de Unieverkrijging en verlenging van rijbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rioolheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolheffingD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
rni inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rniInschrD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
scheiding van tafel en bed inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidTafelBedInschrG2Burger- en familierechtensamenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
scheidingsmelding pensioenfondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidMeldPensFndsB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
schengenvisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schengenvisumA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
schengenvisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schengenvisumD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
schenkbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelastingG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
schenkbelasting kwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelKwijtschD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
schenkbelasting kwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelKwijtschG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
schip teboekstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schipTeboekstelC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
scholingsvoucher wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scholingsvouchWwE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
schuldkwijtschelding wajonghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWajongB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
schuldkwijtschelding wiahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWiaB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
schuldkwijtschelding wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWwB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
schuldkwijtschelding ziektewethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsZwB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
snelle motorboot registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelMbootRegC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
sollicitatieplichtontheffing wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/solliPlOnthWwB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
speciaal onderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndToelE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
staatsexamen nt2 aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenNt2AanpE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
staatsexamen toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenToelE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
startkwalificatieplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/startkwalPlichtE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
stemmen per briefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemmen_per_briefD3Verblijf in een andere lidstaatdeelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlementhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D3
storing draadloze apparatuur meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/storDraadlAppMeldA5Reizen binnen de Uniespraaktelefonie en verzending en ontvangst van elektronische berichten en elektronische gegevens binnen de Uniehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A5
studenten ov-vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studOvVergE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
studenten ov-vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studOvVergE3Onderwijs of stage in een andere lidstaatstage lopen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E3
studiefinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinancieringE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
studiefinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinancieringE3Onderwijs of stage in een andere lidstaatstage lopen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E3
studiekosten leraren tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiekstLerTegE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidieO3Bedrijfsfinancieringop ondernemers gerichte initiatieven (uitwisselingen voor nieuwe ondernemers, mentorprogramma’s enz.)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_O3
surceance van betalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/surcbetJ7Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfinsolventieprocedures en liquidatie van bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
taxivervoer klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxivervoerKlachtM7Goederenproducten met gebreken: consumentenrechten en garantie, verantwoordelijkheid na verkoop, rechtsmiddelen voor benadeelde partijhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M7
telecommunicatiewet geschilbeslechtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/telecomWetGeschBeslH3Consumentenrechtenaansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, verwijdering van huishoudelijk afval, telecommunicatie en internethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H3
telecommunicatiewet geschilbeslechtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/telecomWetGeschBeslH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
telecommunicatiewet geschilbeslechtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/telecomWetGeschBeslJ4Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfbillijkheid en transparantie bij handelspraktijken, met inbegrip van consumentenrechten en -waarborgen in verband met de verkoop van goederen en dienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J4
terugkeervisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugkeervisumA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
terugkeervisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugkeervisumD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
tijdelijk en incidenteel werken in gereglementeerd beroep meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdIncWerkGeregBerMeldB2Werk en pensionering binnen de Uniegaan werken in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B2
tijdelijke opheffing geschorst kentekenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKentC4Voertuigen in de Uniekoop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
tijdelijke opheffing geschorst kentekenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKentC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
toeristenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenbelastingA2Reizen binnen de Unierechten en verplichtingen van reizigers die per vliegtuig, trein, schip of bus in of vanuit de Unie reizen en van personen die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen kopenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A2
toeristenvisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenvisumA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
toeslag toeslagenwethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeslagToeslagenwetB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
uitspraak huurcommissie verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprHuurcommVerzD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
uwv reiskostenvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uwvReiskVergB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
vakantiemelding wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakMldWwB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
vakantierechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakantierechtB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
vakantierechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakantierechtK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
vakbekwaamheid certificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwCertB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
vakbekwaamheid certificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwCertH5Consumentenrechtenconsumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
verblijfsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verblijfsvergunningA1Reizen binnen de Uniedocumenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
verblijfsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verblijfsvergunningD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
verbod op permanente nachtarbeid ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbodPermNachtarbOnthB8Werk en pensionering binnen de Unieverplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteitenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
verbod op permanente nachtarbeid ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbodPermNachtarbOnthK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
vereisten benoeming leraar vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vereisBenLerVoOnthB3Werk en pensionering binnen de Unieerkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
verkeersbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluitC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
verklaring omtrent gedrag (vog)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_omtrent_gedrag_(vog)B8Werk en pensionering binnen de Unieverplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteitenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
vervangend kentekenbewijs of tenaamstellingscodehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervKentBewTenStCodeC5Voertuigen in de Unienationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
vervoersdocumenten stoffelijk overschothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoersdocumenten_stoffelijk_overschotD6Verblijf in een andere lidstaatregels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
verzekeringsplicht sociale verzekeringen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlSocVerzOnthB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnthB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
voogdbenoeming verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdbenVerzG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
voogdij aantekening gezagsregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdAantGezRegG1Burger- en familierechtengeboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
vooropleidingseisen hoger onderwijs vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vooroplEisHoVrijstE1Onderwijs of stage in een andere lidstaatonderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
vreemdeling verhuismeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdVerhMldD1Verblijf in een andere lidstaattijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
vreemdeling verhuismeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdVerhMldD4Verblijf in een andere lidstaatvoorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
vrijwillige inkoop aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwInkAowB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
vrijwillige verzekering anwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzAnwG4Burger- en familierechtenerfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregelshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
vrijwillige verzekering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzAowB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
vrijwillige verzekering wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWwB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
wa-verzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPlB5Werk en pensionering binnen de Unieregels inzake aansprakelijkheid en verplichte verzekeringen in verband met verblijf of werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B5
wa-verzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPlC3Voertuigen in de Unieverplichte motorrijtuigenverzekeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C3
wa-verzekeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPlVrijstC3Voertuigen in de Unieverplichte motorrijtuigenverzekeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C3
waarborgfonds motorverkeer schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wbFndsMotVerkSchVergC3Voertuigen in de Unieverplichte motorrijtuigenverzekeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C3
wajong-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wajong-uitkeringB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
werktijden aanpassingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdenAanpVerzK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
werktijdenregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdregB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
werktijdenregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdregK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
werkzoekende inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkzInschrB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
wia-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wia-uitkeringB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
wlz-indicatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wlzIindicatieF6Gezondheidszorgrechten en voorwaarden om naar een woonzorgcentrum te verhuizenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F6
wlz-zorg in buitenland vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wlzZorgBuitVergF6Gezondheidszorgrechten en voorwaarden om naar een woonzorgcentrum te verhuizenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F6
woonzorgcentrum of serviceflathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wnzCntSrvFlatF6Gezondheidszorgrechten en voorwaarden om naar een woonzorgcentrum te verhuizenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F6
ww-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkeringB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
ww-uitkering bij betalingsonmacht werkgeverhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkBetOnmWGB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
ww-uitkering bij betalingsonmacht werkgeverhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkBetOnmWGB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
ww-uitkering bij betalingsonmacht werkgeverhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkBetOnmWGJ7Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijfinsolventieprocedures en liquidatie van bedrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
ziektewetuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ziektewetuitkeringB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
zorgtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgtoeslagF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
zorgverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverlofB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
zorgverzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlB5Werk en pensionering binnen de Unieregels inzake aansprakelijkheid en verplichte verzekeringen in verband met verblijf of werk in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B5
zorgverzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
zorgverzekeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlVrijstF1Gezondheidszorgeen medische behandeling ondergaan in een andere lidstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
zwangerschaps- en bevallingsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerlB6Werk en pensionering binnen de Uniebij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
zwangerschaps- en bevallingsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerlB9Werk en pensionering binnen de Uniesocialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
zwangerschaps- en bevallingsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerlF4Gezondheidszorgalgemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
zwangerschaps- en bevallingsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerlK1Werknemersbij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1