StandaardenOverheid.nl

overheid:Adviescollege

Waarden
LabelNaam termURI
Adviescollege toetsing administratieve lastenoverheid:Adviescollege_toetsing_administratieve_lastenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviescollege_toetsing_administratieve_lasten
Adviescollege toetsing regeldrukoverheid:atrhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/atr
Adviescommissie vennootschapsrechtoverheid:Adviescommissie_vennootschapsrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviescommissie_vennootschapsrecht
Adviescommissie voor Vreemdelingenzakenoverheid:Adviescommissie_voor_Vreemdelingenzakenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviescommissie_voor_Vreemdelingenzaken
Adviescommissie voor burgerlijk procesrechtoverheid:Adviescommissie_voor_burgerlijk_procesrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviescommissie_voor_burgerlijk_procesrecht
Adviesraad Internationale Vraagstukkenoverheid:Adviesraad_Internationale_Vraagstukkenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviesraad_Internationale_Vraagstukken
Adviesraad gevaarlijke stoffenoverheid:Adviesraad_gevaarlijke_stoffenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviesraad_gevaarlijke_stoffen
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleidoverheid:Adviesraad_voor_het_Wetenschaps-_en_Technologiebeleidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviesraad_voor_het_Wetenschaps-_en_Technologiebeleid
Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatieoverheid:awtihttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/awti
Algemene Energieraadoverheid:Algemene_Energieraadhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Algemene_Energieraad
College Bescherming Persoonsgegevensoverheid:College_Bescherming_Persoonsgegevens_(adviescollege)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_Bescherming_Persoonsgegevens_(adviescollege)
Commissie Ekkartoverheid:Commissie_Ekkarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Ekkart
Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoortenoverheid:Commissie_bedreigde_uitheemse_dier-_en_plantensoortenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_bedreigde_uitheemse_dier-_en_plantensoorten
Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukkenoverheid:Commissie_van_Advies_inzake_Volkenrechtelijke_Vraagstukkenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_van_Advies_inzake_Volkenrechtelijke_Vraagstukken
Commissie voor de milieueffectrapportageoverheid:Commissie_voor_de_milieueffectrapportagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_voor_de_milieueffectrapportage
Gezondheidsraadoverheid:Gezondheidsraadhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gezondheidsraad
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoekoverheid:Nationale_Raad_voor_Landbouwkundig_Onderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nationale_Raad_voor_Landbouwkundig_Onderzoek
Onderwijsraadoverheid:Onderwijsraadhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderwijsraad
Planbureau voor de Leefomgevingoverheid:pblhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pbl
Raad van deskundigen voor de nationale standaardenoverheid:Raad_van_deskundigen_voor_de_nationale_standaardenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_van_deskundigen_voor_de_nationale_standaarden
Raad voor Cultuuroverheid:Raad_voor_Cultuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Cultuur
Raad voor Gezondheidsonderzoekoverheid:Raad_voor_Gezondheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Gezondheidsonderzoek
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingoverheid:Raad_voor_Maatschappelijke_Ontwikkelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Maatschappelijke_Ontwikkeling
Raad voor Verkeer en Waterstaatoverheid:Raad_voor_Verkeer_en_Waterstaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Verkeer_en_Waterstaat
Raad voor Werk en Inkomenoverheid:Raad_voor_Werk_en_Inkomenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Werk_en_Inkomen
Raad voor de Financiƫle Verhoudingenoverheid:Raad_voor_de_Financiele_Verhoudingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_de_Financiele_Verhoudingen
Raad voor de Volksgezondheid en Zorgoverheid:Raad_voor_de_Volksgezondheid_en_Zorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_de_Volksgezondheid_en_Zorg
Raad voor het Landelijk Gebiedoverheid:Raad_voor_het_Landelijk_Gebiedhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_het_Landelijk_Gebied
Raad voor het Openbaar bestuuroverheid:Raad_voor_het_Openbaar_bestuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_het_Openbaar_bestuur
Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerkingoverheid:Raad_voor_het_Wetenschappelijk_Onderzoek_in_het_kader_van_Ontwikkelingssamenwerkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_het_Wetenschappelijk_Onderzoek_in_het_kader_van_Ontwikkelingssamenwerking
Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoekoverheid:Raad_voor_ruimtelijk,_milieu-_en_natuuronderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_ruimtelijk,_milieu-_en_natuuronderzoek
Raden voor de leefomgeving en infrastructuuroverheid:Raden_voor_de_leefomgeving_en_infrastructuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raden_voor_de_leefomgeving_en_infrastructuur
Ruimtelijk Planbureauoverheid:Ruimtelijk_Planbureauhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ruimtelijk_Planbureau
Sociaal Economische Raadoverheid:Sociaal_Economische_Raadhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sociaal_Economische_Raad
Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrechtoverheid:Staatscommissie_voor_het_Internationaal_Privaatrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Staatscommissie_voor_het_Internationaal_Privaatrecht
Technische Adviescommissie Waterkeringenoverheid:Technische_Adviescommissie_Waterkeringenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Technische_Adviescommissie_Waterkeringen
VROM-raadoverheid:VROM-raadhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VROM-raad
Waddenadviesraadoverheid:Waddenadviesraadhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waddenadviesraad
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidoverheid:Wetenschappelijke_Raad_voor_het_Regeringsbeleidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wetenschappelijke_Raad_voor_het_Regeringsbeleid