StandaardenOverheid.nl

overheid:Financien

Waarden
LabelNaam termURI
Schema
URIhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financien
rdf:typehttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:typehttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thema
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financien.rdf
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financien.n3
foaf:pagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financien.html
dcterms:isPartOfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OWMSdataset
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstBuitKent
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstInvaliditeit
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstOldtimer
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstRolstoelinst
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstTijdVerblNL
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/accijns
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstbel
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambtshVermBelAansl
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/assurbel
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/baatbelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bankierseed
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastHardhClVerz
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifte
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_bezwaar
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_kopie
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetUitst
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetalingsregeling
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingkwijtschelding
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingrente
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingteruggave
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belleidwater
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belzwmotrijt
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/biz-bijdrage
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifte
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmTeruggaaf
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmVrijstTVNL
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijst
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/btwnrverm
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlVermAang
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/clntonderz
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/consignKasUitk
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/depositogarantiestelsel
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/divbrbelverm
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dividendbel
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelKwijtschNalatKunst
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/forensenbelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geenPrivGebrAutoVerkl
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentefinancien
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafrechten
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hefKortUitbet
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hondenbelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invoerrecht
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invorderingsrente
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kostentoedeling
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leges
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/liqMiddAangBinnenkVerlEU
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonbelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktgelden
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middeling
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/modOvereenkArbRel
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/motorrijtuigenbel
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mrbVrijstTVNL
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omzetbel
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongebrtransmld
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)_kopie_aanslag
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oorlGetrMrBelVerg
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overdrachtsbelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/precariobelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamebelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reinigingsrecht
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolheffing
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/roerenderuimtebelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelKwijtsch
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenbelasting
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeslagToeslagenwet
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbruiksbel
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verontreinigingsheffing
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenheffing
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woz-beschikking
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woz-taxatieverslag
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woz-taxatieverslag_kopie
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zuiveringsheffing
rdfs:labelFinanciƫn
skos:broaderhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ondernemen
skos:broaderhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voor_jezelf_beginnen
skos:broaderTransitivehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Economie
skos:broaderTransitivehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ondernemen
skos:broaderTransitivehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voor_jezelf_beginnen
skos:inSchemehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda
skos:inSchemehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ThemaindelingOverheid
skos:inSchemehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ThemaindelingOverheid_v1.6
skos:narrowerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Begroting
skos:narrowerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Belasting
skos:narrowerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financieel_toezicht
skos:narrowerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inkomensbeleid
skos:narrowerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:narrowerTransitivehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Begroting
skos:narrowerTransitivehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Belasting
skos:narrowerTransitivehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financieel_toezicht
skos:narrowerTransitivehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inkomensbeleid
skos:narrowerTransitivehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:notation17a3
skos:prefLabelFinanciƫn
skos:semanticRelationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Begroting
skos:semanticRelationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Belasting
skos:semanticRelationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Economie
skos:semanticRelationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financieel_toezicht
skos:semanticRelationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inkomensbeleid
skos:semanticRelationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ondernemen
skos:semanticRelationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:semanticRelationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voor_jezelf_beginnen
skos:topConceptOfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda