StandaardenOverheid.nl

overheid:LinktoolOrganisatietypen

Waarden
LabelNaam termURI
Adviescollegeoverheid:Adviescollegehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Adviescollege
Dienstoverheid:Diensthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst
GGDoverheid:GGDhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/GGD
Gemeenteoverheid:Gemeentehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeente
Hoog college van staatoverheid:HoogCollegeVanStaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/HoogCollegeVanStaat
Koepelorganisatieoverheid:Koepelorganisatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Koepelorganisatie
Milieudienstoverheid:Milieudiensthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst
Ministerieoverheid:Ministeriehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ministerie
Provincieoverheid:Provinciehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Provincie
Rechterlijke machtoverheid:RechterlijkeMachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RechterlijkeMacht
Recreatieschapoverheid:Recreatieschaphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Recreatieschap
Rijksinspectieoverheid:Rijksinspectiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksinspectie
Sociale Dienstoverheid:SocialeDiensthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SocialeDienst
Staten generaaloverheid:StatenGeneraalhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/StatenGeneraal
Tuchtrechtelijke instantieoverheid:TuchtrechtelijkeInstantiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TuchtrechtelijkeInstantie
Veiligheidsregiooverheid:Veiligheidsregiohttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Veiligheidsregio
Waterschapoverheid:Waterschaphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterschap
Zelfstandig bestuursorgaanoverheid:ZelfstandigBestuursorgaanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ZelfstandigBestuursorgaan