StandaardenOverheid.nl

overheid:Organisatie_van_de_overheid_(thema)

Waarden
LabelNaam termURI
Schema
URIhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_van_de_overheid_(thema)
rdf:typehttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:typehttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thema
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_van_de_overheid_(thema).rdf
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_van_de_overheid_(thema).n3
foaf:pagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_van_de_overheid_(thema).html
dcterms:isPartOfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OWMSdataset
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijving_gemeente
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanwijzingsbesluit
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antireclamesticker
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buiten_toepassingsverklaring
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerjaarverslag
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbesluit
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogverklaring
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentelijke_onderscheiding_voordracht
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mededelingen
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rectificatie
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_gemeenschappelijke_regelingen
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitlening_gemeentelijke_materialen
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorbereidingsbesluit
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waarmerken_document
rdfs:labelOrganisatie van de overheid
skos:broaderhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheid_en_democratie
skos:broaderTransitivehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheid_en_democratie
skos:closeMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/organisatie_van_de_overheid_(onderwerp)
skos:inSchemehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ThemaindelingOverheid
skos:inSchemehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ThemaindelingOverheid_v1.6
skos:mappingRelationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/organisatie_van_de_overheid_(onderwerp)
skos:notation9a1
skos:prefLabelOrganisatie van de overheid
skos:semanticRelationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheid_en_democratie
skos:semanticRelationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/organisatie_van_de_overheid_(onderwerp)