StandaardenOverheid.nl

overheid:ProductenProvincie

Waarden
LabelNaam termURI
UPL-naam nog niet beschikbaaroverheid:UPL-naam_nog_niet_beschikbaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UPL-naam_nog_niet_beschikbaar
aanschrijvingoverheid:aanschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijving
aansprakelijkstelling overheidoverheid:aansprStOverhhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aansprStOverh
amateurkunstsubsidieoverheid:amateurkunstsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/amateurkunstsubsidie
archiefbescheiden behoud voor raadplegingoverheid:archiefbescheiden_behoud_voor_raadpleginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archiefbescheiden_behoud_voor_raadpleging
badinrichtingoverheid:badinrichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting
badinrichting legionellapreventieoverheid:badinrichting_legionellapreventiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_legionellapreventie
badinrichting ontheffingoverheid:badinrichting_ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_ontheffing
bebouwde kom vaststellingoverheid:bebouwde_kom_vaststellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bebouwde_kom_vaststelling
beroepoverheid:beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroep
beschermde dieren ontheffingoverheid:beschermde_dieren_ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_dieren_ontheffing
beschermde leefomgeving aanwijzingoverheid:beschermde_leefomgeving_aanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_leefomgeving_aanwijzing
beschermde leefomgeving schadevergoedingoverheid:beschermde_leefomgeving_schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_leefomgeving_schadevergoeding
bezoekafspraakoverheid:bezafsprhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezafspr
bezwaaroverheid:bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezwaar
bijvoeren wild ontheffingoverheid:bijvoeren_wild_ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijvoeren_wild_ontheffing
bodemsanering instemming saneringsplanoverheid:bodemsanering_instemming_saneringsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_instemming_saneringsplan
bodemsanering melding voornemenoverheid:bodemsanering_melding_voornemenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_melding_voornemen
bodemsanering verkennend onderzoekoverheid:bodemsanering_verkennend_onderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_verkennend_onderzoek
bodemverontreiniging meldingoverheid:bodemverontreiniging_meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemverontreiniging_melding
burgerinitiatiefoverheid:burgerinitiatiefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatief
cultuursubsidieoverheid:cultuursubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultuursubsidie
dwangsom bij niet tijdig beslissenoverheid:dwangsomNietTijdBeslhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dwangsomNietTijdBesl
eherkenningoverheid:eHerkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eHerkenning
emancipatiesubsidieoverheid:emancipatiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/emancipatiesubsidie
evenementenvergunningoverheid:evenementenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
experiment gebruik meststoffen ontheffing overheid:experiment_gebruik_meststoffen_ontheffing_http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/experiment_gebruik_meststoffen_ontheffing_
expertisecentra onderwijsplanoverheid:expertisecentra_onderwijsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/expertisecentra_onderwijsplan
faunabeheereenheidoverheid:faunabeheereenheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheereenheid
faunabeheerplanoverheid:faunabeheerplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheerplan
gedoogbeslissingoverheid:gedoogbeslissinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing
gedoogbesluitoverheid:gedoogbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbesluit
geluidsbelasting grenswaardeoverheid:geluidsbelasting_grenswaardehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsbelasting_grenswaarde
geluidsontheffingoverheid:geluidsontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsontheffing
geluidsruimteinformatieoverheid:geluidsruimteinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsruimteinformatie
gemeenschappelijke regelingen geschilbeslechtingoverheid:gemeenschappelijke_regelingen_geschilbeslechtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen_geschilbeslechting
gemeente stichtingen en vennootschappen goedkeuringoverheid:gemeente_stichtingen_en_vennootschappen_goedkeuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeente_stichtingen_en_vennootschappen_goedkeuring
gemeentefinanciƫnoverheid:gemeentefinancienhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentefinancien
gemeentegrenscorrectieoverheid:gemeentegrenscorrectiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentegrenscorrectie
handelingen gemeentefunctionaris ontheffingoverheid:handelingen_gemeentefunctionaris_ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handelingen_gemeentefunctionaris_ontheffing
handhavingsverzoekoverheid:handhavingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoek
integratiesubsidieoverheid:integratiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integratiesubsidie
integriteitsbeoordelingoverheid:integriteitsbeoordelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integriteitsbeoordeling
kabels- en leidingenvergunningoverheid:kabels-_en_leidingenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunning
klachtoverheid:klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht
klacht ombudsmanoverheid:klacht_ombudsmanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht_ombudsman
kleine landschapselementensubsidieoverheid:kleine_landschapselementensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kleine_landschapselementensubsidie
koninklijke onderscheiding voordrachtoverheid:koninklijke_onderscheiding_voordrachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koninklijke_onderscheiding_voordracht
koolwaterstoffenwinning-afdrachtoverheid:koolwaterstoffenwinning_afdrachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koolwaterstoffenwinning_afdracht
kostentoedelingoverheid:kostentoedelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kostentoedeling
landinrichtingsplanoverheid:landinrichtingsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/landinrichtingsplan
legesoverheid:legeshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leges
meldpunt algemeenoverheid:meldpuntAlghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntAlg
milieu provinciale subsidieoverheid:milieu_provinciale_subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieu_provinciale_subsidie
milieueffectrapportage ontheffingoverheid:milieueffectrapportage_ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieueffectrapportage_ontheffing
milieuontheffingoverheid:milieuontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuontheffing
milieuverslag bedrijfoverheid:milieuverslag_bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverslag_bedrijf
monumentensubsidieoverheid:monumentensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentensubsidie
natuurbeheer provinciale subsidieoverheid:natuurbeheer_provinciale_subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurbeheer_provinciale_subsidie
natuurgebied aanwijzingoverheid:natuurgebied_aanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_aanwijzing
natuurgebied vergunningoverheid:natuurgebied_vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_vergunning
objectvergunningoverheid:objectvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning
omgevingsvergunningoverheid:omgevingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
omgevingsvergunning bouwoverheid:omgevingsvergunning_bouwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouw
omgevingsvergunning milieuoverheid:omgevingsvergunning_milieuhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu
omgevingsvergunning uitwegoverheid:omgVgUitweghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg
ontgrondingoverheid:ontgrondinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgronding
ontgrondingsvergunningoverheid:ontgrondingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning
ontgrondingsvergunning schadevergoedingoverheid:ontgrondingsvergunning_schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning_schadevergoeding
onttrekking weg aan het verkeeroverheid:onttrekking_weg_aan_het_verkeerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onttrekking_weg_aan_het_verkeer
onverwijldebijstandvoorzieningoverheid:onverwBijstVrzhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onverwBijstVrz
opheffing school expertisecentra meldingoverheid:opheffing_school_expertisecentra_meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_expertisecentra_melding
opheffing school voortgezet onderwijs meldingoverheid:opheffing_school_voortgezet_onderwijs_meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_voortgezet_onderwijs_melding
peilbesluitoverheid:peilbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/peilbesluit
personenvervoerconcessieoverheid:personenvervoerconcessiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/personenvervoerconcessie
podiumkunstensubsidieoverheid:podiumkunstensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/podiumkunstensubsidie
project waterstaatswerkoverheid:project_waterstaatswerkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/project_waterstaatswerk
provinciaal inpassingsplanoverheid:provinciaal_inpassingsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciaal_inpassingsplan
provinciale financiƫnoverheid:provinciale_financienhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciale_financien
provinciale ruimtelijke verordeningontheffingoverheid:provRuimVerordOnthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provRuimVerordOnt
rampen en zware ongevallen informatieplichtoverheid:rampen_en_zware_ongevallen_informatieplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampen_en_zware_ongevallen_informatieplicht
recreatiesubsidieoverheid:recreatiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/recreatiesubsidie
risicokaartoverheid:risicokaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/risicokaart
routeplichtontheffing vervoer gevaarlijke stoffenoverheid:routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffen
schenkingoverheid:schenkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenking
sportactiviteitensubsidieoverheid:sportactiviteitensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportactiviteitensubsidie
sportmotoren geluidsontheffingoverheid:sportmotoren_geluidsontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportmotoren_geluidsontheffing
subsidieoverheid:subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidie
tijdelijk luchtvaartterrein ontheffingoverheid:tijdelijk_luchtvaartterrein_ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdelijk_luchtvaartterrein_ontheffing
vaarweggebruikoverheid:vaarweggebruikhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarweggebruik
veranderen weg vergunningoverheid:veranderen_weg_vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/veranderen_weg_vergunning
verkeersbesluitoverheid:verkeersbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluit
verordening gemeentefunctionaris goedkeuringoverheid:verordening_gemeentefunctionaris_goedkeuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verordening_gemeentefunctionaris_goedkeuring
verstrekking overheidsinformatieoverheid:verstrekking_overheidsinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstrekking_overheidsinformatie
verzoek overheidsinformatieoverheid:verzoek_overheidsinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatie
voorkeursrechtaanwijzingoverheid:voorkRechtAanwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorkRechtAanw
voorlopige voorkeursrechtaanwijzingoverheid:voorlVoorkRechtAanwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorkRechtAanw
voorlopige voorzieningoverheid:voorlVoorzhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorz
vooroverlegoverheid:voorovrlghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorovrlg
vos-inrichting gegevensleveringoverheid:vos-inrichting_gegevensleveringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vos-inrichting_gegevenslevering
vrijwilligerswerksubsidieoverheid:vrijwilligerswerksubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijwilligerswerksubsidie
vuurwerk ontbrandingsmeldingoverheid:vuurwerk_ontbrandingsmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingsmelding
vuurwerk ontbrandingstoestemmingoverheid:vuurwerk_ontbrandingstoestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingstoestemming
vuurwerkverkoopvergunningoverheid:vuurwerkverkoopvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkverkoopvergunning
waterbeheer schadevergoedingoverheid:waterbeheer_schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheer_schadevergoeding
waterbeschermingszone-ontheffingoverheid:waterbeschermingszone-ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeschermingszone-ontheffing
waterbodem verontreiniging meldingoverheid:waterbodem_verontreiniging_meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbodem_verontreiniging_melding
watermeldingoverheid:watermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watermelding
watervergunningoverheid:watervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning
watervergunning registratieoverheid:watervergunning_registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_registratie
watervergunning schadevergoedingoverheid:watervergunning_schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_schadevergoeding
wedstrijd op de wegoverheid:wedstrijd_op_de_weghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wedstrijd_op_de_weg
wegenverkeerswetontheffingoverheid:wegenverkeerswetontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenverkeerswetontheffing
wildschadeoverheid:wildschadehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wildschade
zorgplicht riolering ontheffingoverheid:zorgplicht_riolering_ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgplicht_riolering_ontheffing
zorgvoorzieningensubsidieoverheid:zorgvoorzieningensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgvoorzieningensubsidie
zwemwateroverheid:zwemwaterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwemwater
zwemwater aanwijzing inzageoverheid:zwemwater_aanwijzing_inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwemwater_aanwijzing_inzage