StandaardenOverheid.nl

overheid:ProductenWaterschap

Waarden
LabelNaam termURI
UPL-naam nog niet beschikbaaroverheid:UPL-naam_nog_niet_beschikbaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UPL-naam_nog_niet_beschikbaar
aanschrijvingoverheid:aanschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijving
aansprakelijkstelling overheidoverheid:aansprStOverhhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aansprStOverh
archief inzageoverheid:archiefInzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archiefInzage
automatische incasso of machtigingoverheid:automatische_incasso_of_machtiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/automatische_incasso_of_machtiging
bedieningstijdenoverheid:bedieningstijdenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedieningstijden
bedrijfsafvalwater en -slibverwerkingoverheid:bedrijfsafvalwater_en_slibverwerkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwater_en_slibverwerking
bedrijfsafvalwaterlozingontheffingoverheid:bedrijfsafvalwaterlozingontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwaterlozingontheffing
bedrijfsafvalwatermeldingoverheid:bedrijfsafvalwatermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwatermelding
belastingaangifteoverheid:belastingaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifte
belastingaanslag bezwaaroverheid:belastingaanslag_bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_bezwaar
belastingaanslag kopieoverheid:belastingaanslag_kopiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_kopie
belastingbetaling uitsteloverheid:belastingbetUitsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetUitst
belastingbetalingsregelingoverheid:belastingbetalingsregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetalingsregeling
belastingkwijtscheldingoverheid:belastingkwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingkwijtschelding
belastingteruggaveoverheid:belastingteruggavehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingteruggave
beroepoverheid:beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroep
bezoekafspraakoverheid:bezafsprhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezafspr
bezwaaroverheid:bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezwaar
bouwstoffenmeldingoverheid:bouwstoffenmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwstoffenmelding
burgerinitiatiefoverheid:burgerinitiatiefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatief
calamiteitenbestrijdingoverheid:calamiteitenbestrijdinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/calamiteitenbestrijding
eherkenningoverheid:eHerkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eHerkenning
evenementenvergunningoverheid:evenementenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
gemeenschappelijke regelingenoverheid:gemeenschappelijke_regelingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen
gladheidbestrijdingoverheid:gladheidbestrijdinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gladheidbestrijding
handhavingsverzoekoverheid:handhavingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoek
huishoudelijk afvalwatermeldingoverheid:huishoudelijk_afvalwatermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huishoudelijk_afvalwatermelding
inkoopoverheid:inkoophttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inkoop
keuroverheid:keurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keur
klachtoverheid:klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht
klacht ombudsmanoverheid:klacht_ombudsmanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht_ombudsman
kostentoedelingoverheid:kostentoedelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kostentoedeling
legesoverheid:legeshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leges
melding openbare ruimte (algemeen)overheid:melding_openbare_ruimte_(algemeen)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(algemeen)
melding openbare ruimte (straatverlichting)overheid:melding_openbare_ruimte_(straatverlichting)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(straatverlichting)
meldpunt algemeenoverheid:meldpuntAlghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntAlg
milieuinformatieoverheid:milieuinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuinformatie
objectvergunningoverheid:objectvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning
omgevingsvergunningoverheid:omgevingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
omgevingsvergunning bouwoverheid:omgevingsvergunning_bouwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouw
omgevingsvergunning milieuoverheid:omgevingsvergunning_milieuhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu
peilbesluitoverheid:peilbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/peilbesluit
project waterstaatswerkoverheid:project_waterstaatswerkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/project_waterstaatswerk
rampenplanoverheid:rampenplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampenplan
register gemeenschappelijke regelingenoverheid:register_gemeenschappelijke_regelingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_gemeenschappelijke_regelingen
rioolwaterzuiveringoverheid:rioolwaterzuiveringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolwaterzuivering
routeplichtontheffing vervoer gevaarlijke stoffenoverheid:routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffen
schenkingoverheid:schenkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenking
subsidieoverheid:subsidiehttp://standaarden.