StandaardenOverheid.nl

overheid:Slibverwerking_2009

Waarden
LabelNaam termURI
Schema
URIhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Slibverwerking_2009
rdf:typehttp://purl.org/dc/terms/Agent
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdf:typehttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:typehttp://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegionaalSamenwerkingsorgaan
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Slibverwerking_2009.rdf
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Slibverwerking_2009.n3
foaf:pagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Slibverwerking_2009.html
dcterms:isPartOfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OWMSdataset
dcterms:date2010-01-01
overheid:CBSCode1030
overheid:grondslaghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-12024.html
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Hoogheemraadschap_van_Delfland
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Hoogheemraadschap_van_Rijnland
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Hoogheemraadschap_van_Schieland_en_de_Krimpenerwaard
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterschap_Hollandse_Delta
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterschap_Rivierenland
overheid:samenwerkingsvormhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm)
overheid:sourcehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sisacbs
overheid:startDate2010-01-01
rdfs:labelOpenbaar Lichaam Slibverwerking
skos:changeNote2014-07-08 RFC 20140707-1 Changed skos:prefLabel from Slibverwerking_2009 to Openbaar Lichaam Slibverwerking 2012-10-19 RFC 20121016-1 Created
skos:changeNote2018-12-03 KOOP18120042 Created
skos:note2014-07-08 RFC 20140707-1 Changed skos:prefLabel from Slibverwerking_2009 to Openbaar Lichaam Slibverwerking 2012-10-19 RFC 20121016-1 Created
skos:note2018-12-03 KOOP18120042 Created
skos:prefLabelOpenbaar Lichaam Slibverwerking