StandaardenOverheid.nl

overheid:SocialeDienst

Waarden
LabelNaam termURI
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslânoverheid:Dienst_Sociale_Zaken_en_Werkgelegenheid_Noardwest_Fryslanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst_Sociale_Zaken_en_Werkgelegenheid_Noardwest_Fryslan
Het Pleinoverheid:Het_Pleinhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Het_Plein
ISD Assenoverheid:ISD_Assenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_Assen
ISD BOLoverheid:ISD_BOLhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_BOL
ISD De Kempenoverheid:ISD_De_Kempenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_De_Kempen
ISD De Rijnstreekoverheid:ISD_De_Rijnstreekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_De_Rijnstreek
ISD Drechtstedenoverheid:ISD_Drechtstedenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_Drechtsteden
ISD Kompasoverheid:ISD_Kompashttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_Kompas
ISD Kop van Noord-Hollandoverheid:ISD_Kop_van_Noord-Hollandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_Kop_van_Noord-Holland
ISD Midden-Langstraatoverheid:ISD_Midden-Langstraathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_Midden-Langstraat
ISD Noordenkwartieroverheid:ISD_Noordenkwartierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_Noordenkwartier
ISD Noordoostoverheid:ISD_Noordoosthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_Noordoost
ISD Optimisdoverheid:Optimisdhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Optimisd
ISD Voorne-Putten-Rozenburgoverheid:ISD_Voorne-Putten-Rozenburghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_Voorne-Putten-Rozenburg
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomenoverheid:Intergemeentelijk_Samenwerkingsverband_Werk_en_Inkomenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Intergemeentelijk_Samenwerkingsverband_Werk_en_Inkomen
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveldoverheid:ISD_Steenwijkerlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_Steenwijkerland
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreekoverheid:ISD_Bollenstreekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ISD_Bollenstreek
Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslânoverheid:Intergemeentelijke_Sociale_Dienst_Zuidwest-Fryslanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Intergemeentelijke_Sociale_Dienst_Zuidwest-Fryslan
Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorgoverheid:kompashttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kompas
Loket Altena voor werk, inkomen en zorgoverheid:Loket_Altena_voor_werk_inkomen_en_zorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Loket_Altena_voor_werk_inkomen_en_zorg
RSD Hoekse Waardoverheid:RSD_Hoekse_Waardhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RSD_Hoekse_Waard
RSD Kromme Rijn Heuvelrugoverheid:RSD_Kromme_Rijn_Heuvelrughttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RSD_Kromme_Rijn_Heuvelrug
RSD Pentasz Mergellandoverheid:RSD_Pentasz_Mergellandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RSD_Pentasz_Mergelland
Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlandenoverheid:Regionale_Sociale_Dienst_en_Kredietbank_Alblasserwaard_Vijfheerenlandenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regionale_Sociale_Dienst_en_Kredietbank_Alblasserwaard_Vijfheerenlanden
Sociale Dienst Baarn, Bunschoten, Soestoverheid:Sociale_Dienst_Baarn_Bunschoten_Soesthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sociale_Dienst_Baarn_Bunschoten_Soest
Sociale Dienst Bommelerwaardoverheid:Sociale_Dienst_Bommelerwaardhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sociale_Dienst_Bommelerwaard
Sociale Dienst Oost Achterhoekoverheid:Sociale_Dienst_Oost-Achterhoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sociale_Dienst_Oost-Achterhoek
Sociale Dienst Veluwerandoverheid:Sociale_Dienst_Veluwerandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sociale_Dienst_Veluwerand
Sociale Dienst Walcherenoverheid:Sociale_Dienst_Walcherenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sociale_Dienst_Walcheren
Werkplein Hart van West-Brabantoverheid:wphvwbhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wphvwb