StandaardenOverheid.nl

overheid:sdg_startExpSluitBedr

Waarden
LabelNaam termURI
Schema
URIhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedr
rdf:typehttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:typehttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thema
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedr.rdf
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedr.n3
foaf:pagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedr.html
dcterms:isPartOfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OWMSdataset
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInz
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/consignKasUitk
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curateleBewReg
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/depositogarantiestelsel
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faillismt
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegGegVerstr
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegInschr
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooi
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oneerlHandPrakVerb
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAanspr
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schuldsan
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/telecomWetGeschBesl
overheidproduct:relatedMatchhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkBetOnmWG
rdfs:labelStarten, exploiteren en sluiten van een bedrijf
skos:changeNote2019-07-05 KOOP19070198 Update UPL 2019Q2 Created
skos:inSchemehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SDG_Informatiegebied
skos:note2019-07-05 KOOP19070198 Update UPL 2019Q2 Created
skos:prefLabelStarten, exploiteren en sluiten van een bedrijf