StandaardenOverheid.nl

rijksoverheid:verzameling_afbeeldingen

Waarden
LabelNaam termURI
Schema
URIhttp://standaarden.overheid.nl/rijksoverheid/terms/verzameling_afbeeldingen
rdf:typehttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:typehttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Informatiecategorie
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/rijksoverheid/terms/verzameling_afbeeldingen.rdf
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/rijksoverheid/terms/verzameling_afbeeldingen.n3
foaf:pagehttp://standaarden.overheid.nl/rijksoverheid/terms/verzameling_afbeeldingen.html
dcterms:isPartOfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OWMSdataset
rdfs:labelverzameling afbeeldingen
skos:changeNote2015-01-23 RFC 20150121-1 Created
skos:changeNote2019-10-14 KOOP19100403 Verwijderd uit rijksoverheid:Informatiecategorie
skos:note2015-01-23 RFC 20150121-1 Created
skos:note2019-10-14 KOOP19100403 Verwijderd uit rijksoverheid:Informatiecategorie
skos:prefLabelverzameling afbeeldingen