Communicatie

Publicatie

Op standaarden.overheid.nl/tooi worden de specificaties van TOOI gepubliceerd. Via dat kanaal wordt ook nieuws en de actuele stand van zaken over TOOI kenbaar gemaakt.

Klachtenafhandeling

Klachten over het beheer van TOOI en afhandeling van de wijzigingsverzoeken kunnen worden ingediend via tooi@koop.overheid.nl Deze klachten worden afgehandeld door de TOOI-redactie. Er is nog geen escalatiemogelijkheid.