Operationeel

Initiatie, wensen en eisen

Wijzigingen of nieuwe functionaliteit voor TOOI kan door eenieder worden geïnitieerd door het indienen van een wijzigingsverzoek bij de TOOI-redactie via tooi@koop.overheid.nl. De redactie neemt het verzoek in behandeling en houdt de indiener op de hoogte van de voortgang van verwerking.

Wijzigingsverzoeken worden gepubliceerd.

Wijzigingsverzoeken worden door de TOOI-redactie in behandeling genomen. Indien een verzoek wordt afgewezen brengt de redactie de indiener daarvan op de hoogte. Eenieder kan bezwaar maken tegen deze beslissing. Het bezwaar wordt voorgelegd aan de stuurgroep die daarover een beslissing neemt.

Indien een verzoek wordt toegekend wordt het zo nodig verder uitgewerkt in een wijzigingsvoorstel. Het wijzigingsvoorstel wordt gepubliceerd. Op basis van de omvang van het voorstel wordt dit ingepland voor een toekomstige versie van TOOI.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van nieuwe of gewijzigde functionaliteit van TOOI is in handen van de TOOI-redactie. De TOOI-redactie werkt wijzigingsverzoeken uit tot wijzigingsvoorstellen en implementeert deze in de TOOI-specificaties. Vervolgens stelt de redactie een nieuwe release samen en publiceert deze. De product owner van TOOI (PO-TOOI) beslist over toekenning, afwijzing en prioritering van de wijzigingsverzoeken. De PO-TOOI informeert de TOOI-stuurgroep over het release-plan en de inhoud van de toekomstige versies.

Uitvoering

De TOOI-redactie implementeert eenmaal uitgewerkte wijzigingsvoorstellen in de TOOI-specificaties. TOOI-documentatie, de TOOI-ontologie en de eventueel geraakte andere componenten (registers, waardelijsten) worden aangepast en in één release gepubliceerd als smenhangende versie.

Documentatie

De specificaties van TOOI zijn beschikbaar op standaarden.overheid.nl/tooi. De actuele versie van TOOI is prominent aanwezig en eerdere versies van de specificatie in RDF en in natuurlijke taal zijn ook integraal beschikbaar.