StandaardenOverheid.nl

Decentrale regelgeving

Het project Decentrale Regelgeving is erop gericht alle regelgeving van provincies, waterschappen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op uniforme wijze te ontsluiten via het internet.

KOOP (destijds nog e-Overheid voor Burgers), heeft in samenwerking met de decentrale overheden een publicatiestandaard ontwikkeld, het Informatiepublicatiemodel Decentrale Regelgeving (IPM DR). Dit publicatiemodel is de standaard die door de overheden gebruikt wordt om de regelgeving op internet te ontsluiten.

De standaard voor identificatie van decentrale regelgeving is onlangs vastgesteld als Juriconnect Standaard Decentrale Regelgeving 1.1.

Voor toepassing-specifieke metadata, zie de documentatie van het IPM decentrale regelgeving. Hieronder volgt een overzicht van de toepassing van de eigenschappen en waardelijsten uit de OWMS kern en Mantel

Eigenschappen

De volgende OWMS eigenschappen worden gebruikt in het IPM:

Waardelijsten

De volgende waardelijsten worden gebruikt in het IPM:

Organisaties

Van OWMS

Specifiek voor decentrale regelgeving

Bestuursorganen

Van OWMS

Specifiek voor decentrale regelgeving

Overige lijsten

Van OWMS

Specifiek voor decentrale regelgeving

Contact