Basiswettenbestand (BWB)

Het contentmodel voor het BasisWettenBestand (BWB) is vastgelegd in XSDs. Deze XSDs ondersteunen de processen zoals die zijn vastgelegd in het Procedurehandboek BWB.

Meer informatie over en documentatie van het BWB vindt u op https://www.overheid.nl/help/wet-en-regelgeving.

BWB-XSDs

De content van de BWB wordt redactioneel samengesteld en volgt daarin het BWB-contentmodel. Dat bestaat uit twee delen

  • Toestand: de tekst van de geconsolideerde regelgeving, met als XSD toestand_2016-1.xsd. Deze XSD importeert een aantal andere XSD's
  • WTI: "wettechnische informatie" voor metadata en wijzigingshistorie. met als XSD wti_2016-1.xsd. Deze bevat alle informatie die als wetstechnische informatie in wetten.nl wordt getoond. Ook deze XSD importeert een aantal andere XSD's.

BWB en Juriconnect

BWB volgt voor identificatie van (onderdelen van) wet- en regelgeving de standaard Juriconnect.

Het BWB gebruikt Juriconnect versie 1.3.1. Deze en alle oudere versies zijn gedocumenteerd op de pagina Implementatie op de site van Juriconnect.