LVBB

De Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) is het systeem dat in STOP aangeleverde informatie kan publiceren en consolideren. Meer informatie over de LVBB is te vinden op het ontwikkelaarsportaal van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De uitgebreide en normatieve documentatie van de LVBB-XSD's is gepubliceerd op de documentatiesite van het bronhouderkoppelvlak van de LVBB. Deze site beschrijft ook de samenhang van de schema's van LVBB en STOP.