StandaardenOverheid.nl

Samenwerkende Catalogi en UPL

Op de website van Logius vindt u de relevante documentatie voor implementatie van versie 4.0. De Uniforme Productnamen Lijst (UPL) die wordt gebruikt in SC 4.0 is te vinden op de UPL pagina van deze website. Hieronder vindt u de XML schema’s van SC 4.0 en een overzicht van de gebruikte waardelijsten.

Versie 4.0

Wijzigingshistorie

  • 17 augustus 2021
    Gewijzigd: alle schema's met include statements
    De paden naar de te includeren bestanden waren absolute http-URLs. Bij implementatie van https bleken sommige validators niet bestand tegen de redirect van http naar https. Daarom zijn alle paden aangepast naar relatieve URLs.

Eigenschappen

De volgende OWMS eigenschappen worden gebruikt in het IPM:

Waardelijsten

De volgende OWMS waardelijsten worden gebruikt in het IPM:

Contact