Standaarden op deze site

Per standaard vindt u hier de afkorting, naam, link, status, soort standaard, functioneel toepassingsgebied en, waar van toepassing, de wettelijke status en vermelding op een van de lijsten met open standaarden van het Forum Standaardisatie.

 • TOOI - Thesaurus en Ontologie voor OverheidsInformatie
  TOOI is het aanbevolen semantisch kennismodel en referentiegegevens voor en over openbare overheidsinformatie. TOOI is de beoogde opvolger van OWMS met een veel bredere scope. TOOI staat nog niet op een van de lijsten met open standaarden van het Forum Standaardisatie, maar zal daar wel voor worden aangemeld.

 • STOP - STandaard voor Officiële Publicaties
  STOP is het aanbevolen content- en metadatamodel voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het is een wettelijk voorgeschreven standaard voor officiële publicaties in het kader van de Omgevingswet en staat daarom niet op een van de lijsten met open standaarden van het Forum Standaardisatie.

 • LvBB - Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen
  LVBB is de aanbevolen centrale voorziening voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het is een wettelijk voorgeschreven voorziening en staat daarom niet op een van de lijsten met open standaarden van het Forum Standaardisatie.

 • OP - Officiële Publicatiestandaard
  OP is het aanbevolen content- en metadatamodel voor officiële publicaties in de bekendmakingsbladen, buiten het kader van de Omgevingswet.

 • BWB - Basis WettenBestand
  BWB is het aanbevolen content- en metadatamodel voor geconsolideerde wet- en regelgeving van de centrale overheid (wettenbank).

  • JC-BWB - JuriConnect standaard voor Basis WettenBestand
   JC-BWB is de aanbevolen standaard voor uniforme verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving van de centrale overheid. JC-BWB staat op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie.
 • CVDR - Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving
  CVDR is het aanbevolen content- en metadatamodel voor geconsolideerde regelingen van decentrale overheden (regelingenbank).

  • JCDR - JuriConnect standaard voor Decentrale Regelgeving
   JCDR is de aanbevolen standaard voor uniforme verwijzing naar geconsolideerde regelingen van decentrale overheden. JCDR staat op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie.
 • DCAT-AP-DONL - Data CATalog vocabulary Application Profile voor Data.Overheid.NL
  DCAT-AP-DONL is het aanbevolen metadatamodel en referentiegegevens voor datasets op data.overheid.nl. DCAT-AP-DONL is gebaseerd op DCAT van W3C. DCAT staat op de lijst met aanbevolen standaarden, DCAT-AP-DONL niet.

 • SC - Samenwerkende Catalogi
  SC is het aanbevolen metadatamodel en referentiegegevens voor productinformatie van de Nederlandse overheid

 • OWMS - Overheidsbrede Web-Metadata Standaard
  OWMS is het uitontwikkelde metamodel en referentiegegevens voor openbare overheidsinformatie. OWMS staat met status "archief" niet meer op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie.