Releases van STOP

Conform het DSO programma met GPvE en afgeleide roadmaps, worden nieuwe releases uitgebracht van zowel de STOP standaard als het LVBB bronhouderkoppelvlak. De STOP-releases worden middels een uitlevering beschikbaar gesteld. STOP volgt zogeheten Semantic Versioning.

Huidige versie STOP (v1.3.0)

Een release van STOP behelst het beschikbaar stellen van de documentatie van het informatiemodel en de technische implementatie (XML-schema's, schematron, waardelijsten en voorbeelden).

De huidige versie van de STOP standaard is beschikbaar via: