Releases van STOP

Nieuwe releases van zowel STOP als het LVBB-bronhouderkoppelvlak worden uitgebracht conform het Globaal Programma van Eisen (GPvE) van het DSO en de daarvan afgeleide roadmaps.

De STOP-releases worden middels een uitlevering beschikbaar gesteld. STOP volgt zogeheten Semantic Versioning.

Huidige versie STOP (v1.3.0)

Een release van STOP behelst het beschikbaar stellen van de documentatie van het informatiemodel en de technische implementatie (XML-schema's, schematrons, waardelijsten en voorbeelden).

De huidige versie van de STOP standaard is beschikbaar via:

Release candidate van STOP 2.0 (v2.0.0-rc)

De release candidate is gepubliceerd om de gesprekken met de verschillende partijen te faciliteren die software op basis van STOP maken. Uit die gesprekken kunnen aanpassingen aan de standaard volgen.

De definitieve versie van STOP 2.0 wordt pas uitgebracht nadat de implementeerbaarheid van de standaard is onderzocht.