Releases van LVBB

Conform het DSO-programma met GPvE en afgeleide roadmaps, worden nieuwe releases uitgebracht van het LVBB-bronhouderkoppelvlak. De releases worden middels een uitlevering beschikbaar gesteld.

LVBB gebruikt een versie van (STOP. Zowel STOP als LVBB volgen zogeheten Semantic Versioning. Hoewel ze beiden een eigen versienummering volgen, zullen ze ogenschijnlijk gelijk oplopen. Om mogelijke verwarring in de onderlinge communicatie te voorkomen, is het raadzaam om altijd aan te geven welk onderdeel van de uitlevering men bedoelt, te weten de 'STOP' of het 'LVBB bronhouderkoppelvlak'.

Huidige versie LVBB BHKV (v1.2.0)

Een uitlevering van het LVBB bronhouderkoppelvlak behelst het beschikbaar stellen van documentatie en de technische implementatie: schema's (transport en API), schematrons en voorbeeldbestanden. Versie 1.2.0 implementeert STOP versie 1.3.0.

De huidige versie van de documentatie van het LVBB-bronhouderkoppelvlak is beschikbaar via: