STOP stappen besluitvorming definitief besluit

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_stop_stappen_besluitvorming_definitief_besluit/1
Titel
STOP stappen besluitvorming definitief besluit
Beschrijving
Waardelijst met formele stappen die een rol spelen bij de totstandkoming van een (regulier) definitief besluit.
Versie
1
Versie-info
Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst STOP stappen besluitvorming definitief besluit op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
15-11-2021 17:59
Publicatiedatum
15-11-2021
Zichtdatum
15-11-2021
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Aantal waarden in lijst
5
Andere versies
22-12-2021  2
17-04-2024  3

Downloads

Waarden

Code Waarde
c_a06fcac7 einde beroepstermijn
c_35b3b577 einde bezwaartermijn
c_e1ec050e ondertekening
c_932b7730 publicatie
c_641ecd76 vaststelling