Register ministeries compleet

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_ministeries_compleet/2
Titel
Register ministeries compleet
Beschrijving
Waardelijst met alle ministeries die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.
Versie
2
Versie-info
Bij historische versies is de eigenschap tooiont:einddatum vervangen door tooiont:einddatumHV
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
23-04-2024 13:16
Publicatiedatum
23-04-2024
Zichtdatum
23-04-2024
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie
Aantal waarden in lijst
16
Andere versies
15-11-2021  1

Downloads

Waarden

Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
mnre1010 ministerie van Algemene Zaken
mnre1034 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
mnre1013 ministerie van Buitenlandse Zaken 1798-03-12
mnre1018 ministerie van Defensie
mnre1040 ministerie van Economische Zaken 2010-10-13
mnre1045 ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2010-10-14
mnre1090 ministerie van Financiƫn
mnre1130 ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2010-10-14
mnre1058 ministerie van Justitie en Veiligheid
mnre1150 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010-10-13
mnre1153 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017-10-26
mnre1109 ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
mnre1073 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
mnre0170 ministerie van Verkeer en Waterstaat 2010-10-13
mnre1025 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
mnre0180 ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2010-10-13