Register waterschappen compleet

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_waterschappen_compleet/1
Titel
Register waterschappen compleet
Beschrijving
Waardelijst met waterschappen die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.
Versie
1
Versie-info
Eerste versie waardelijst Register waterschappen compleet op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
15-11-2021 17:21
Publicatiedatum
15-11-2021
Zichtdatum
15-11-2021
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/waterschap
Aantal waarden in lijst
32
Andere versies
23-04-2024  2

Downloads

Waarden

Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
ws0654 waterschap Aa en Maas
ws0155 waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017-01-01
ws0202 waterschap Blija Buitendijks 2017-12-20
ws0652 waterschap Brabantse Delta
ws0539 waterschap De Dommel
ws0664 waterschap Drents Overijsselse Delta 2016-01-01
ws0151 waterschap Groot Salland 2015-12-31
ws0655 waterschap Hollandse Delta
ws0636 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
ws0651 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
ws0372 Hoogheemraadschap van Delfland
ws0616 Hoogheemraadschap van Rijnland
ws0656 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
ws0646 waterschap Hunze en Aa's
ws0665 waterschap Limburg 2017-01-01
ws0647 waterschap Noorderzijlvest
ws0638 waterschap Peel en Maasvallei 2016-12-31
ws0648 waterschap Reest en Wieden 2015-12-31
ws0201 waterschap Regge en Dinkel 2013-12-31
ws0152 waterschap Rijn en IJssel
ws0621 waterschap Rivierenland
ws0585 waterschap Roer en Overmaas 2016-12-31
ws0661 waterschap Scheldestromen 2011-01-01
ws0154 waterschap Vallei & Eem 2012-12-31
ws0662 waterschap Vallei en Veluwe 2013-01-01
ws0663 waterschap Vechtstromen 2014-01-01
ws0649 waterschap Velt en Vecht 2013-12-31
ws0153 waterschap Veluwe 2012-12-31
ws0653 Wetterskip Fryslân
ws0524 waterschap Zeeuws-Vlaanderen 2010-12-31
ws0536 waterschap Zeeuwse Eilanden 2010-12-31
ws0650 waterschap Zuiderzeeland