Overheidsinformatie

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_overheidsinformatie/1
Titel
Overheidsinformatie
Beschrijving
Waardelijst met soorten overheidsinformatie.
Versie
1
Versie-info
Eerste versie waardelijst Overheidsinformatie op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
15-11-2021 17:51
Publicatiedatum
15-11-2021
Zichtdatum
15-11-2021
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Aantal waarden in lijst
77
Andere versies
Geen

Downloads

Waarden

Code Waarde
c_7051a61f adviesdocument
c_d506b718 adviesdocument | advies
c_a40458df adviesdocument | adviesaanvraag
c_0e425c23 adviesdocument | adviesvoorstel
c_10eb451d beleidsdocument
c_dfa0ff1f beleidsdocument | begroting
c_9376c730 beleidsdocument | beleidsnota
c_2977c34f beleidsdocument | beleidsnota | beslisnota
c_a6f44748 beleidsdocument | jaarplan
c_3d782f30 beleidsdocument | jaarverslag
c_3300f29a beleidsdocument | rapport
c_8b92eab4 beleidsdocument | rapport | ambtsbericht
c_1c393f2f beleidsdocument | rapport | ambtsbericht | algemeen ambtsbericht
c_dbe438f7 beleidsdocument | rapport | ambtsbericht | individueel ambtsbericht
c_38ba44de beleidsdocument | rapport | evaluatierapport
c_4efe1293 beleidsdocument | rapport | inspectierapport
c_6f49bf34 beleidsdocument | rapport | onderzoeksrapport
c_99d3e284 beleidsdocument | rapport | verantwoordingsrapport
c_cccba364 beleidsdocument | rapport | voortgangsrapport
c_a1dae55d beleidsdocument | termijnagenda
c_75007d14 communicatie-uiting
c_7652d853 communicatie-uiting | brief
c_3eb5572a communicatie-uiting | brief | circulaire
c_97f44ea5 communicatie-uiting | brochure
c_77ca5135 communicatie-uiting | contactgegevens
c_31fea6d5 communicatie-uiting | folder
c_c2f56984 communicatie-uiting | nieuwsbericht
c_9ecc0007 communicatie-uiting | organisatiegegevens
c_7eba29ad communicatie-uiting | persbericht
c_0b65df66 communicatie-uiting | sociale media-uiting
c_7c7b839f communicatie-uiting | sociale media-uiting | blog
c_0c0b1044 communicatie-uiting | sociale media-uiting | post
c_df1efed4 communicatie-uiting | sociale media-uiting | tweet
c_2aedadff communicatie-uiting | toespraak
c_b27107fd communicatie-uiting | website
c_7ab92a02 document van burger
c_06a67c95 document van burger | bezwaarschrift
c_ef935990 document van burger | klacht
c_e9c95e6f document van burger | verzoek
c_b399a15e document van burger | verzoek | aanvraag
c_d943ca24 document van burger | verzoek | aanvraag | ontheffingsaanvraag
c_5824891d document van burger | verzoek | aanvraag | subsidieaanvraag
c_dad2a6ed document van burger | verzoek | aanvraag | vergunningaanvraag
c_8f6ef24c document van burger | verzoek | in wet benoemd type verzoek
c_8ec8e5e7 document van burger | verzoek | in wet benoemd type verzoek | aanvraag ex art. 4.1 Woo
c_e4586ec4 document van burger | verzoek | in wet benoemd type verzoek | verzoek Wet hergebruik van overheidsinformatie
c_dd451365 document van burger | verzoek | in wet benoemd type verzoek | Wob-verzoek
c_df2cb56e document van burger | zienswijze
c_1986dbe5 parlementair document
c_f90465b3 parlementair document | agenda
c_a17ef403 parlementair document | Handelingen
c_056a75e1 parlementair document | Kamerstuk
c_dc6ba2eb parlementair document | Kamervraag
c_6d494ab6 parlementair document | Kamervraag | Kamervraag met antwoord
c_03c52ba0 parlementair document | Kamervraag | Kamervraag zonder antwoord
c_bf0f9c95 parlementair document | motie
c_f1652921 parlementair document | niet-dossierstuk
c_674bc18a rechterlijk document
c_3bfa0a38 rechterlijk document | arrest
c_2c5e6d87 rechterlijk document | beschikking
c_28778d85 rechterlijk document | conclusie
c_5cde5cec rechterlijk document | uitspraak
c_383f709a rechterlijk document | vonnis
c_7f9dffa7 vergaderstuk
c_f90465b3 vergaderstuk | agenda
c_d4a4792f vergaderstuk | besluitenlijst
c_de27ae7a vergaderstuk | ingekomen stuk
c_68c541a4 vergaderstuk | vergaderdocument
c_42e406dd vergaderstuk | vergaderverslag
c_dc3fe3ef wetgevingsketendocument
c_92e58f44 wetgevingsketendocument | amendement
c_2977c34f wetgevingsketendocument | beslisnota
c_11305262 wetgevingsketendocument | memorie van toelichting
c_bf0f9c95 wetgevingsketendocument | motie
c_c2052ba5 wetgevingsketendocument | nota van wijziging
c_4eaae4d5 wetgevingsketendocument | novelle
c_33d7570c wetgevingsketendocument | wetsontwerp