Thema-indeling voor Officiële Publicaties (TOP-lijst)

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_toplijst/1
Titel
Thema-indeling voor Officiële Publicaties (TOP-lijst)
Beschrijving
Waardelijst met themas uit de Thema-indeling voor Officiële Publicaties (TOP-lijst).
Versie
1
Versie-info
Eerste versie waardelijst Thema-indeling voor Officiële Publicaties (TOP-lijst) volledig op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
15-11-2021 17:47
Publicatiedatum
15-11-2021
Zichtdatum
15-11-2021
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/top
Aantal waarden in lijst
92
Andere versies
Geen

Downloads

Waarden

Code Waarde
c_0361ffb3 cultuur en recreatie
c_2408fb5a cultuur en recreatie | cultureel erfgoed
c_f72b706a cultuur en recreatie | cultuur
c_70e03904 cultuur en recreatie | evenementen
c_75809540 cultuur en recreatie | horeca
c_6b728132 cultuur en recreatie | media
c_a6c5e5b8 cultuur en recreatie | recreatie
c_e277e756 cultuur en recreatie | religie
c_d363776f economie
c_4d1c84a7 economie | dienstensector
c_f4f1867a economie | energie
c_83db27fc economie | handel
c_87d3d66c economie | kenniseconomie
c_989e37d9 economie | landbouw, visserij, voedselkwaliteit
c_dc437d00 economie | markttoezicht
c_3afc269f economie | ondernemen
c_195b5b5e economie | transport
c_f47ad6ca internationaal
c_daaa67b3 internationaal | defensie
c_68609e19 internationaal | Europese zaken
c_576c2bd7 internationaal | internationale betrekkingen
c_8940ed07 internationaal | ontwikkelingssamenwerking
c_399f194b migratie en integratie
c_a94e1fa4 migratie en integratie | integratie
c_2e9944e7 migratie en integratie | migratie
c_afa30a11 natuur en milieu
c_d96f9cd3 natuur en milieu | afval
c_7ce8a10c natuur en milieu | bodem
c_9f410ab6 natuur en milieu | geluid
c_79010191 natuur en milieu | klimaatverandering
c_28ddcea5 natuur en milieu | lucht
c_db2fbedb natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer
c_61d3e636 natuur en milieu | stoffen
c_389a72e6 natuur en milieu | water
c_c232ae4a onderwijs en wetenschap
c_7b01f260 onderwijs en wetenschap | basisonderwijs
c_b46b92e7 onderwijs en wetenschap | beroepsonderwijs
c_516ec027 onderwijs en wetenschap | hoger onderwijs
c_4eb912c1 onderwijs en wetenschap | onderwijsvoorzieningen
c_08d12aef onderwijs en wetenschap | onderzoek en wetenschap
c_1f781691 onderwijs en wetenschap | speciaal onderwijs
c_980b8db2 onderwijs en wetenschap | voortgezet onderwijs
c_d58b78ca openbare orde en veiligheid
c_fcac43e4 openbare orde en veiligheid | criminaliteit
c_4872b086 openbare orde en veiligheid | terrorisme
c_d772bf06 openbare orde en veiligheid | veiligheid
c_3eb6243b organisatie en bedrijfsvoering
c_ee06665e organisatie en bedrijfsvoering | informatievoorziening en ICT
c_068da9fb organisatie en bedrijfsvoering | inkoop en beheer
c_f37fd49d organisatie en bedrijfsvoering | inrichting van de overheid
c_f6d7f591 organisatie en bedrijfsvoering | interne organisatie
c_f28344a5 organisatie en bedrijfsvoering | koninkrijksrelaties
c_f2c9a613 organisatie en bedrijfsvoering | overheidspersoneel
c_391585db overheidsfinanciën
c_4348dad1 overheidsfinanciën | begroting
c_25e30d03 overheidsfinanciën | belasting
c_f4679acc recht
c_beb01b1c recht | bestuursrecht
c_e3d35361 recht | bezwaar en klachten
c_824ce7ff recht | privaatrecht
c_d2b1338a recht | rechten en vrijheden
c_72138db9 recht | rechtspraak
c_1fe409d0 recht | staatsrecht
c_98e03e32 recht | strafrecht
c_cfc7d5ab ruimte en infrastructuur
c_85a72eb3 ruimte en infrastructuur | netwerken
c_9af4b880 ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening
c_a71dc533 ruimte en infrastructuur | waterbeheer
c_d4890526 sociale zekerheid
c_fc530104 sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
c_76136c82 sociale zekerheid | gezin en kinderen
c_1781ce20 sociale zekerheid | ouderen
c_849842ac verkeer
c_2835e395 verkeer | luchtvaart
c_319461d7 verkeer | openbaar vervoer
c_f411e390 verkeer | rail- en wegverkeer
c_d3b599f8 verkeer | scheepvaart
c_9d1917e9 werk
c_4e83eca7 werk | arbeidsomstandigheden
c_1f37c612 werk | arbeidsverhoudingen
c_124eaf3a wonen
c_a6a9eddd wonen | bouwen en verbouwen
c_17a86a17 wonen | woningmarkt
c_d0463fb7 zorg en gezondheid
c_218c52ee zorg en gezondheid | ethiek
c_6b9627b5 zorg en gezondheid | geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
c_8b081a63 zorg en gezondheid | gezondheidsrisico's
c_0fe7c5e7 zorg en gezondheid | jeugdzorg
c_f02ce1b3 zorg en gezondheid | ouderenzorg
c_9a574af9 zorg en gezondheid | ziekten en behandelingen
c_7a0f87d5 zorg en gezondheid | zorginstellingen
c_341c5bef zorg en gezondheid | zorgverzekeringen