PLOOI documentsoorten aanlevering

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_plooi_documentsoorten_aanlevering/1
Titel
PLOOI documentsoorten aanlevering
Beschrijving
Waardelijst met documentsoorten ten behoeve van aanlevering aan PLOOI.
Versie
1
Versie-info
Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst PLOOI documentsoorten aanlevering op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
15-11-2021 18:02
Publicatiedatum
15-11-2021
Zichtdatum
15-11-2021
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Aantal waarden in lijst
57
Andere versies
17-04-2024  2

Downloads

Waarden

Code Waarde
skosCollection_07d7bba3 adviesdocument
c_d506b718 adviesdocument | advies
c_a40458df adviesdocument | adviesaanvraag
c_0e425c23 adviesdocument | adviesvoorstel
skosCollection_a46bfe51 beleidsdocument
c_dfa0ff1f beleidsdocument | begroting
c_9376c730 beleidsdocument | beleidsnota
c_2977c34f beleidsdocument | beslisnota
c_a6f44748 beleidsdocument | jaarplan
c_3d782f30 beleidsdocument | jaarverslag
skosCollection_500d99e1 beleidsdocument | rapport
c_8b92eab4 beleidsdocument | rapport | ambtsbericht
c_38ba44de beleidsdocument | rapport | evaluatierapport
c_4efe1293 beleidsdocument | rapport | inspectierapport
c_6f49bf34 beleidsdocument | rapport | onderzoeksrapport
c_99d3e284 beleidsdocument | rapport | verantwoordingsrapport
c_cccba364 beleidsdocument | rapport | voortgangsrapport
c_a1dae55d beleidsdocument | termijnagenda
skosCollection_7a84c572 beschikking
c_c1956ef0 beschikking | aanwijzingsbeschikking
c_acb44d77 beschikking | benoemingsbeschikking
skosCollection_5b52c7c5 beschikking | beschikking tot handhaving
c_45be34e9 beschikking | beschikking tot handhaving | beschikking tot opleggen boete
c_a55b7649 beschikking | beschikking tot handhaving | beschikking tot opleggen last onder bestuursdwang
c_566a4430 beschikking | beschikking tot handhaving | beschikking tot opleggen last onder dwangsom
c_e0865e4d beschikking | beslissing op verzoek art. 3 Wob
c_bcaddc61 beschikking | beslissing op verzoek art. 4.1 Woo
c_30e8b503 beschikking | concessie
c_2ab17960 beschikking | erkenningsbeschikking
c_2c0438f4 beschikking | instemmingsbeschikking
c_f7dc55d9 beschikking | ontheffingsbeschikking
c_aebfec50 beschikking | subsidiebeschikking
c_002fc258 beschikking | vergunning
skosCollection_b32febba communicatie-uiting
c_7652d853 communicatie-uiting | brief
c_97f44ea5 communicatie-uiting | brochure
c_3eb5572a communicatie-uiting | circulaire
c_c2f56984 communicatie-uiting | nieuwsbericht
c_9ecc0007 communicatie-uiting | organisatiegegevens
c_7eba29ad communicatie-uiting | persbericht
c_2aedadff communicatie-uiting | toespraak
c_386e74cb convenant
skosCollection_e5dd8c45 document van burger
c_8ec8e5e7 document van burger | aanvraag ex art. 4.1 Woo
c_06a67c95 document van burger | bezwaarschrift
c_ef935990 document van burger | klacht
c_d943ca24 document van burger | ontheffingsaanvraag
c_5824891d document van burger | subsidieaanvraag
c_dad2a6ed document van burger | vergunningaanvraag
c_dd451365 document van burger | Wob-verzoek
c_df2cb56e document van burger | zienswijze
skosCollection_506d5d0a parlementair document
c_a17ef403 parlementair document | Handelingen
c_056a75e1 parlementair document | Kamerstuk
skosCollection_973dfe4b parlementair document | Kamervraag
c_6d494ab6 parlementair document | Kamervraag | Kamervraag met antwoord
c_03c52ba0 parlementair document | Kamervraag | Kamervraag zonder antwoord
c_f1652921 parlementair document | niet-dossierstuk
skosCollection_b266eb6a publicatieblad
c_61e3099a publicatieblad | Staatsblad
c_0670bae1 publicatieblad | Staatscourant
skosCollection_05456b84 regelgeving
c_fbaa7e4b regelgeving | beleidsregel
c_5b1055aa regelgeving | plan
skosCollection_676504b0 vergaderstuk
c_f90465b3 vergaderstuk | agenda
c_d4a4792f vergaderstuk | besluitenlijst
c_de27ae7a vergaderstuk | ingekomen stuk
c_42e406dd vergaderstuk | vergaderverslag