PLOOI documentsoorten aanlevering

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_plooi_documentsoorten_aanlevering/2
Titel
PLOOI documentsoorten aanlevering
Beschrijving
Waardelijst met documentsoorten ten behoeve van aanlevering aan PLOOI.
Versie
2
Versie-info
Vereenvoudigde structuur, waarin skos:Collection is vervangen door tooiont:Groeperingsconcept, en skos:member van skos:Collectie naar skos:Concept is vervangen door skos:broader van skos:Concept naar tooiont:Groeperingsconcept
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
17-04-2024 13:22
Publicatiedatum
17-04-2024
Zichtdatum
17-04-2024
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Aantal waarden in lijst
70
Andere versies
15-11-2021  1

Downloads

Waarden

Code Waarde
k_0748250c documentsoorten Plooi-aanlevering
c_7051a61f documentsoorten Plooi-aanlevering | adviesdocument
c_d506b718 documentsoorten Plooi-aanlevering | adviesdocument | advies
c_a40458df documentsoorten Plooi-aanlevering | adviesdocument | adviesaanvraag
c_0e425c23 documentsoorten Plooi-aanlevering | adviesdocument | adviesvoorstel
c_10eb451d documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument
c_dfa0ff1f documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | begroting
c_9376c730 documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | beleidsnota
c_2977c34f documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | beslisnota
c_a6f44748 documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | jaarplan
c_3d782f30 documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | jaarverslag
c_3300f29a documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | rapport
c_8b92eab4 documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | rapport | ambtsbericht
c_38ba44de documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | rapport | evaluatierapport
c_4efe1293 documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | rapport | inspectierapport
c_6f49bf34 documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | rapport | onderzoeksrapport
c_99d3e284 documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | rapport | verantwoordingsrapport
c_cccba364 documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | rapport | voortgangsrapport
c_a1dae55d documentsoorten Plooi-aanlevering | beleidsdocument | termijnagenda
c_93b0d113 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking
c_c1956ef0 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | aanwijzingsbeschikking
c_acb44d77 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | benoemingsbeschikking
c_1c7656ac documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | beschikking tot handhaving
c_45be34e9 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | beschikking tot handhaving | beschikking tot opleggen boete
c_a55b7649 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | beschikking tot handhaving | beschikking tot opleggen last onder bestuursdwang
c_566a4430 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | beschikking tot handhaving | beschikking tot opleggen last onder dwangsom
c_e0865e4d documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | beslissing op verzoek art. 3 Wob
c_bcaddc61 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | beslissing op verzoek art. 4.1 Woo
c_30e8b503 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | concessie
c_2ab17960 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | erkenningsbeschikking
c_2c0438f4 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | instemmingsbeschikking
c_f7dc55d9 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | ontheffingsbeschikking
c_aebfec50 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | subsidiebeschikking
c_002fc258 documentsoorten Plooi-aanlevering | beschikking | vergunning
c_75007d14 documentsoorten Plooi-aanlevering | communicatie-uiting
c_7652d853 documentsoorten Plooi-aanlevering | communicatie-uiting | brief
c_97f44ea5 documentsoorten Plooi-aanlevering | communicatie-uiting | brochure
c_3eb5572a documentsoorten Plooi-aanlevering | communicatie-uiting | circulaire
c_c2f56984 documentsoorten Plooi-aanlevering | communicatie-uiting | nieuwsbericht
c_9ecc0007 documentsoorten Plooi-aanlevering | communicatie-uiting | organisatiegegevens
c_7eba29ad documentsoorten Plooi-aanlevering | communicatie-uiting | persbericht
c_2aedadff documentsoorten Plooi-aanlevering | communicatie-uiting | toespraak
c_386e74cb documentsoorten Plooi-aanlevering | convenant
c_7ab92a02 documentsoorten Plooi-aanlevering | document van burger
c_dd451365 documentsoorten Plooi-aanlevering | document van burger | aanvraag ex art. 3 Wob
c_8ec8e5e7 documentsoorten Plooi-aanlevering | document van burger | aanvraag ex art. 4.1 Woo
c_06a67c95 documentsoorten Plooi-aanlevering | document van burger | bezwaarschrift
c_ef935990 documentsoorten Plooi-aanlevering | document van burger | klacht
c_d943ca24 documentsoorten Plooi-aanlevering | document van burger | ontheffingsaanvraag
c_5824891d documentsoorten Plooi-aanlevering | document van burger | subsidieaanvraag
c_dad2a6ed documentsoorten Plooi-aanlevering | document van burger | vergunningaanvraag
c_df2cb56e documentsoorten Plooi-aanlevering | document van burger | zienswijze
c_1986dbe5 documentsoorten Plooi-aanlevering | parlementair document
c_a17ef403 documentsoorten Plooi-aanlevering | parlementair document | Handelingen
c_056a75e1 documentsoorten Plooi-aanlevering | parlementair document | Kamerstuk
c_dc6ba2eb documentsoorten Plooi-aanlevering | parlementair document | Kamervraag
c_6d494ab6 documentsoorten Plooi-aanlevering | parlementair document | Kamervraag | Kamervraag met antwoord
c_03c52ba0 documentsoorten Plooi-aanlevering | parlementair document | Kamervraag | Kamervraag zonder antwoord
c_f1652921 documentsoorten Plooi-aanlevering | parlementair document | niet-dossierstuk
k_b266eb6a documentsoorten Plooi-aanlevering | publicatieblad
c_61e3099a documentsoorten Plooi-aanlevering | publicatieblad | Staatsblad
c_0670bae1 documentsoorten Plooi-aanlevering | publicatieblad | Staatscourant
k_05456b84 documentsoorten Plooi-aanlevering | regelgeving
c_fbaa7e4b documentsoorten Plooi-aanlevering | regelgeving | beleidsregel
c_5b1055aa documentsoorten Plooi-aanlevering | regelgeving | plan
c_7f9dffa7 documentsoorten Plooi-aanlevering | vergaderstuk
c_f90465b3 documentsoorten Plooi-aanlevering | vergaderstuk | agenda
c_d4a4792f documentsoorten Plooi-aanlevering | vergaderstuk | besluitenlijst
c_de27ae7a documentsoorten Plooi-aanlevering | vergaderstuk | ingekomen stuk
c_42e406dd documentsoorten Plooi-aanlevering | vergaderstuk | vergaderverslag