Wep activiteiten invoer decentraal

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_wep_activiteiten_invoer_decentraal/1
Titel
Wep activiteiten invoer decentraal
Beschrijving
Waardelijst met activiteiten die onderwerp kunnen zijn van omgevingsvergunningen en omgevingsmeldingen in publicaties op grond van de Wet elektronische publicaties. Deze waardelijst bevat activiteiten voor de invoer door bestuursorganen van decentrale overheden.
Versie
1
Versie-info
Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst Wep activiteiten invoer decentraal op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
15-11-2021 17:58
Publicatiedatum
15-11-2021
Zichtdatum
15-11-2021
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/wep
Aantal waarden in lijst
9
Andere versies
17-04-2024  2

Downloads

Waarden

Code Waarde
c_d3c8b4b11 bouwen
c_d3c8b4b12 brandveilig gebruik
c_d3c8b4b13 kappen
c_d3c8b4b14 milieu
c_d3c8b4b18 natuur
c_d3c8b4b19 reclame
c_d3c8b4b15 ruimtelijke ordening
c_d3c8b4b16 slopen
c_d3c8b4b17 uitweg en inrit