Wep activiteiten invoer decentraal

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_wep_activiteiten_invoer_decentraal/2
Titel
Wep activiteiten invoer decentraal
Beschrijving
Waardelijst met activiteiten die onderwerp kunnen zijn van omgevingsvergunningen en omgevingsmeldingen in publicaties op grond van de Wet elektronische publicaties. Deze waardelijst bevat activiteiten voor de invoer door bestuursorganen van decentrale overheden.
Versie
2
Versie-info
Vereenvoudigde structuur, waarin skos:Collection is vervangen door tooiont:Groeperingsconcept, en skos:member van skos:Collectie naar skos:Concept is vervangen door skos:broader van skos:Concept naar tooiont:Groeperingsconcept
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
17-04-2024 14:12
Publicatiedatum
17-04-2024
Zichtdatum
17-04-2024
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/wep
Aantal waarden in lijst
10
Andere versies
15-11-2021  1

Downloads

Waarden

Code Waarde
k_4af9ff61 activiteit invoer decentraal
c_d3c8b4b11 activiteit invoer decentraal | bouwen
c_d3c8b4b12 activiteit invoer decentraal | brandveilig gebruik
c_d3c8b4b13 activiteit invoer decentraal | kappen
c_d3c8b4b14 activiteit invoer decentraal | milieu
c_d3c8b4b18 activiteit invoer decentraal | natuur
c_d3c8b4b19 activiteit invoer decentraal | reclame
c_d3c8b4b15 activiteit invoer decentraal | ruimtelijke ordening
c_d3c8b4b16 activiteit invoer decentraal | slopen
c_d3c8b4b17 activiteit invoer decentraal | uitweg en inrit