Wep rubrieken invoer

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_wep_rubrieken_invoer/1
Titel
Wep rubrieken invoer
Beschrijving
Waardelijst met rubrieken uit de rubrieksindeling van de Wet elektronische publicaties. Deze waardelijst bevat rubrieken voor de invoer door alle bestuursorganen van de gehele overheid. Deze lijst bevat verschillende sub-lijsten die op verschillende plaatsen in invoermodules worden gebruikt.
Versie
1
Versie-info
Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst Wep rubrieken invoer op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
15-11-2021 17:57
Publicatiedatum
15-11-2021
Zichtdatum
15-11-2021
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/wep
Aantal waarden in lijst
58
Andere versies
21-07-2022  2
21-07-2022  3
03-11-2022  4
17-04-2024  5

Downloads

Waarden

Code Waarde
skosCollection_4aaaed32 beschikking niet zijnde omgevingsvergunning
c_11b611a01 beschikking niet zijnde omgevingsvergunning | evenementenvergunning
c_11b611a02 beschikking niet zijnde omgevingsvergunning | exploitatievergunning
c_11b611a04 beschikking niet zijnde omgevingsvergunning | vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
c_11b611a05 beschikking niet zijnde omgevingsvergunning | andere vergunning
c_11b611a06 beschikking niet zijnde omgevingsvergunning | andere beschikking
skosCollection_58d9ddee besluit van algemene strekking
c_11b611a07 besluit van algemene strekking | algemeen verbindend voorschrift (verordening)
c_11b611a08 besluit van algemene strekking | algemeenverbindendverklaring van cao-bepalingen
c_11b611a09 besluit van algemene strekking | bekendmaking aan de scheepvaart
c_11b611a10 besluit van algemene strekking | beleidsregel
c_11b611a11 besluit van algemene strekking | delegatie- of mandaatbesluit
c_11b611a12 besluit van algemene strekking | gemeenschappelijke regeling
c_11b611a13 besluit van algemene strekking | ruimtelijk plan of omgevingsdocument
c_11b611a14 besluit van algemene strekking | verkeersbesluit of -mededeling
c_11b611a15 besluit van algemene strekking | ander besluit van algemene strekking
skosCollection_e7989681 melding niet zijnde omgevingsmelding
c_11b611a31 melding niet zijnde omgevingsmelding | evenementmelding
c_11b611a32 melding niet zijnde omgevingsmelding | exploitatiemelding
c_11b611a33 melding niet zijnde omgevingsmelding | melding van activiteiten op of in oppervlaktewater
c_11b611a35 melding niet zijnde omgevingsmelding | andere melding
skosCollection_7bef5125 omgevingsvergunning of -melding
c_11b611a03 omgevingsvergunning of -melding | omgevingsvergunning
c_11b611a34 omgevingsvergunning of -melding | omgevingsmelding
skosCollection_4e380121 oproeping of juridische kennisgeving
c_11b611a23 oproeping of juridische kennisgeving | deurwaardersexploot of betekening Belastingdienst
c_11b611a24 oproeping of juridische kennisgeving | echtscheiding of ontbinding
c_11b611a25 oproeping of juridische kennisgeving | faillissement, surseance van betaling of schuldsanering
c_11b611a26 oproeping of juridische kennisgeving | gerechtelijke oproeping belanghebbenden
c_11b611a27 oproeping of juridische kennisgeving | ondercuratelestelling of handlichting
c_11b611a28 oproeping of juridische kennisgeving | oproeping onbetaalde boetes
c_11b611a29 oproeping of juridische kennisgeving | schuldeisers of vereffening nalatenschap
c_11b611a30 oproeping of juridische kennisgeving | uitschrijving basisregistratie personen
skosCollection_72fc4199 overig
c_11b611a42 overig | advies Raad van State
c_11b611a43 overig | autorisatiebesluit basisregistratie personen
c_11b611a44 overig | benoeming of ontslag
c_11b611a45 overig | circulaire
c_11b611a46 overig | convenant
c_11b611a47 overig | Gazette Raad voor plantenrassen
c_11b611a48 overig | interne regeling
c_11b611a49 overig | kieswetpublicatie
c_11b611a50 overig | koninklijke onderscheiding
c_11b611a51 overig | liquidatie
c_11b611a52 overig | mededeling verzekeringswezen
c_11b611a53 overig | ongewenstverklaring vreemdeling
c_11b611a54 overig | onteigening
c_11b611a55 overig | pensioenen
c_11b611a56 overig | tuchtrechtelijke uitspraak
c_11b611a57 overig | vervreemding erfgoed
c_11b611a58 overig | overige overheidsinformatie
skosCollection_9ca86d8b registermutatie
c_11b611a16 registermutatie | accountantsregister
c_11b611a17 registermutatie | handelsregister
c_11b611a18 registermutatie | register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg
c_11b611a21 registermutatie | register diergeneesmiddelen
c_11b611a19 registermutatie | register geneesmiddelen
c_11b611a20 registermutatie | register gewasbeschermingsmiddelen of biociden
c_11b611a22 registermutatie | register streekproducten
skosCollection_41231c98 voorlichting
c_11b611a36 voorlichting | afvalinzameling
c_11b611a37 voorlichting | inspraak
c_11b611a38 voorlichting | openingstijden
c_11b611a39 voorlichting | vergadering of stuk van het bestuur
c_11b611a40 voorlichting | verkiezingen
c_11b611a41 voorlichting | andere voorlichtingsinformatie