Wep rubrieken invoer

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_wep_rubrieken_invoer/5
Titel
Wep rubrieken invoer
Beschrijving
Waardelijst met rubrieken uit de rubrieksindeling van de Wet elektronische publicaties. Deze waardelijst bevat rubrieken voor de invoer door alle bestuursorganen van de gehele overheid. Deze lijst bevat verschillende sub-lijsten die op verschillende plaatsen in invoermodules worden gebruikt.
Versie
5
Versie-info
Vereenvoudigde structuur, waarin skos:Collection is vervangen door tooiont:Groeperingsconcept, en skos:member van skos:Collectie naar skos:Concept is vervangen door skos:broader van skos:Concept naar tooiont:Groeperingsconcept
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
17-04-2024 14:13
Publicatiedatum
17-04-2024
Zichtdatum
17-04-2024
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/wep
Aantal waarden in lijst
69
Andere versies
15-11-2021  1
21-07-2022  2
21-07-2022  3
03-11-2022  4

Downloads

Waarden

Code Waarde
k_4c6b43ad rubriek invoer
k_4aaaed32 rubriek invoer | beschikking niet zijnde omgevingsvergunning
c_11b611a01 rubriek invoer | beschikking niet zijnde omgevingsvergunning | evenementenvergunning
c_11b611a02 rubriek invoer | beschikking niet zijnde omgevingsvergunning | exploitatievergunning
c_11b611a04 rubriek invoer | beschikking niet zijnde omgevingsvergunning | vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
c_11b611a05 rubriek invoer | beschikking niet zijnde omgevingsvergunning | andere vergunning
c_11b611a06 rubriek invoer | beschikking niet zijnde omgevingsvergunning | andere beschikking
k_7bef5125 rubriek invoer | omgevingsvergunning of -melding
c_11b611a03 rubriek invoer | omgevingsvergunning of -melding | omgevingsvergunning
c_11b611a34 rubriek invoer | omgevingsvergunning of -melding | omgevingsmelding
k_58d9ddee rubriek invoer | besluit van algemene strekking
c_38871eed rubriek invoer | besluit van algemene strekking | algemeen verbindend voorschrift (ministeriƫle regeling)
c_11b611a07 rubriek invoer | besluit van algemene strekking | algemeen verbindend voorschrift (verordening)
c_11b611a08 rubriek invoer | besluit van algemene strekking | algemeenverbindendverklaring van cao-bepalingen
c_11b611a09 rubriek invoer | besluit van algemene strekking | bekendmaking aan de scheepvaart
c_11b611a10 rubriek invoer | besluit van algemene strekking | beleidsregel
c_11b611a11 rubriek invoer | besluit van algemene strekking | delegatie- of mandaatbesluit
c_11b611a12 rubriek invoer | besluit van algemene strekking | gemeenschappelijke regeling
c_11b611a13 rubriek invoer | besluit van algemene strekking | ruimtelijk plan of omgevingsdocument
c_11b611a14 rubriek invoer | besluit van algemene strekking | verkeersbesluit of -mededeling
c_11b611a15 rubriek invoer | besluit van algemene strekking | ander besluit van algemene strekking
k_9ca86d8b rubriek invoer | registermutatie
c_11b611a16 rubriek invoer | registermutatie | accountantsregister
c_11b611a17 rubriek invoer | registermutatie | handelsregister
c_11b611a18 rubriek invoer | registermutatie | register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg
c_11b611a21 rubriek invoer | registermutatie | register diergeneesmiddelen
c_11b611a19 rubriek invoer | registermutatie | register geneesmiddelen
c_11b611a20 rubriek invoer | registermutatie | register gewasbeschermingsmiddelen of biociden
c_11b611a22 rubriek invoer | registermutatie | register streekproducten
k_4e380121 rubriek invoer | oproeping of juridische kennisgeving
c_11b611a23 rubriek invoer | oproeping of juridische kennisgeving | deurwaardersexploot of betekening Belastingdienst
c_11b611a24 rubriek invoer | oproeping of juridische kennisgeving | echtscheiding of ontbinding
c_11b611a25 rubriek invoer | oproeping of juridische kennisgeving | faillissement, surseance van betaling of schuldsanering
c_11b611a26 rubriek invoer | oproeping of juridische kennisgeving | gerechtelijke oproeping belanghebbenden
c_11b611a27 rubriek invoer | oproeping of juridische kennisgeving | ondercuratelestelling of handlichting
c_11b611a28 rubriek invoer | oproeping of juridische kennisgeving | oproeping onbetaalde boetes
c_11b611a29 rubriek invoer | oproeping of juridische kennisgeving | schuldeisers of vereffening nalatenschap
c_11b611a30 rubriek invoer | oproeping of juridische kennisgeving | uitschrijving basisregistratie personen
k_e7989681 rubriek invoer | melding niet zijnde omgevingsmelding
c_11b611a31 rubriek invoer | melding niet zijnde omgevingsmelding | evenementmelding
c_11b611a32 rubriek invoer | melding niet zijnde omgevingsmelding | exploitatiemelding
c_11b611a33 rubriek invoer | melding niet zijnde omgevingsmelding | melding van activiteiten op of in oppervlaktewater
c_11b611a35 rubriek invoer | melding niet zijnde omgevingsmelding | andere melding
k_41231c98 rubriek invoer | voorlichting
c_11b611a36 rubriek invoer | voorlichting | afvalinzameling
c_11b611a37 rubriek invoer | voorlichting | inspraak
c_11b611a38 rubriek invoer | voorlichting | openingstijden
c_11b611a39 rubriek invoer | voorlichting | vergadering of stuk van het bestuur
c_11b611a40 rubriek invoer | voorlichting | verkiezingen
c_11b611a41 rubriek invoer | voorlichting | andere voorlichtingsinformatie
k_72fc4199 rubriek invoer | overig
c_11b611a42 rubriek invoer | overig | advies Raad van State
c_11b611a43 rubriek invoer | overig | autorisatiebesluit basisregistratie personen
c_11b611a44 rubriek invoer | overig | benoeming of ontslag
c_11b611a45 rubriek invoer | overig | circulaire
c_11b611a46 rubriek invoer | overig | convenant
c_11b611a47 rubriek invoer | overig | Gazette Raad voor plantenrassen
c_11b611a48 rubriek invoer | overig | interne regeling
c_11b611a49 rubriek invoer | overig | kieswetpublicatie
c_11b611a50 rubriek invoer | overig | koninklijke onderscheiding
c_11b611a51 rubriek invoer | overig | liquidatie
c_11b611a52 rubriek invoer | overig | mededeling verzekeringswezen
c_11b611a53 rubriek invoer | overig | ongewenstverklaring vreemdeling
c_11b611a54 rubriek invoer | overig | onteigening
c_52a2fb6d rubriek invoer | overig | participatie
c_11b611a55 rubriek invoer | overig | pensioenen
c_11b611a56 rubriek invoer | overig | tuchtrechtelijke uitspraak
c_11b611a57 rubriek invoer | overig | vervreemding erfgoed
c_11b611a58 rubriek invoer | overig | overige overheidsinformatie