Register overige overheidsorganisaties op peildatum

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwp_overige_overheidsorganisaties_peildatum/5
Titel
Register overige overheidsorganisaties op peildatum
Beschrijving
Waardelijst met overige overheidsorganisaties die bestaan op de peildatum.
Versie
5
Versie-info
Sorteernamen Gerechtshof s-Hertogenbosch toegevoegd
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Peildatum
24-05-2023
Aangemaakt op
24-05-2023 19:31
Publicatiedatum
24-05-2023
Zichtdatum
24-05-2023
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/oorg
Aantal waarden in lijst
44
Andere versies
15-11-2021  1
24-01-2022  2
07-11-2022  3
23-05-2023  4
04-10-2023  6
16-01-2024  7

Downloads

Waarden

Code Waarde Geldig vanaf
oorg10039 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
oorg10229 Algemene Rekenkamer
oorg10033 Centrale Raad van Beroep
oorg10034 College van Afgevaardigden
oorg10035 College van Beroep voor het bedrijfsleven
oorg10001 Eerste Kamer 1815-08-24
oorg10029 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 01-05-1869
oorg10030 Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
oorg10014 Gerechtshof Amsterdam
oorg10015 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
oorg10016 Gerechtshof Den Haag
oorg10017 Gerechtshof 's-Hertogenbosch
oorg10036 Hoge Raad der Nederlanden
oorg10006 Inspectie Leefomgeving en Transport
oorg10245 Kanselarij der Nederlandse Orden
oorg10009 Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 2001-07-16
oorg10010 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
oorg10221 Nationale ombudsman 1982-01-01
oorg10011 Nederlandse beroepsorganisatie van accountants
oorg10012 Nederlandse orde van advocaten 1952-06-23
oorg10013 Orde van Octrooigemachtigden
oorg10037 Parket bij de Hoge Raad
oorg10007 ProRail
oorg10031 Raad van Beroep in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
oorg10032 Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
oorg10008 Raad van State
oorg10038 Raad voor de rechtspraak 2002-01-01
oorg10018 Rechtbank Amsterdam
oorg10019 Rechtbank Den Haag
oorg10020 Rechtbank Gelderland
oorg10021 Rechtbank Limburg
oorg10022 Rechtbank Midden-Nederland
oorg10023 Rechtbank Noord-Holland
oorg10024 Rechtbank Noord-Nederland
oorg10025 Rechtbank Oost-Brabant
oorg10026 Rechtbank Overijssel
oorg10027 Rechtbank Rotterdam
oorg10028 Rechtbank Zeeland-West-Brabant
oorg10003 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
oorg10005 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
oorg10004 Rijkswaterstaat
oorg10223 Sociaal-Economische Raad 1950-02-15
oorg10002 Tweede Kamer
oorg10000 Verenigde Vergadering