Register overige overheidsorganisaties op peildatum

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwp_overige_overheidsorganisaties_peildatum/6
Titel
Register overige overheidsorganisaties op peildatum
Beschrijving
Waardelijst met overige overheidsorganisaties die bestaan op de peildatum.
Versie
6
Versie-info
Toevoeging van diverse agentschappen
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Peildatum
04-10-2023
Aangemaakt op
04-10-2023 08:57
Publicatiedatum
04-10-2023
Zichtdatum
04-10-2023
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/oorg
Aantal waarden in lijst
70
Andere versies
15-11-2021  1
24-01-2022  2
07-11-2022  3
23-05-2023  4
24-05-2023  5
16-01-2024  7

Downloads

Waarden

Code Waarde Geldig vanaf
oorg10039 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
oorg10110 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
oorg10229 Algemene Rekenkamer
oorg10112 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
oorg10111 Centraal Justitieel Incassobureau
oorg10033 Centrale Raad van Beroep
oorg10034 College van Afgevaardigden
oorg10035 College van Beroep voor het bedrijfsleven
oorg10113 Dienst ICT Uitvoering
oorg10114 Dienst Justitiële Inrichtingen
oorg10115 Dienst Publiek en Communicatie
oorg10148 Dienst Uitvoering Onderwijs
oorg10216 Dienst van de Huurcommissie
oorg10001 Eerste Kamer 1815-08-24
oorg10040 FMHaaglanden
oorg10029 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 01-05-1869
oorg10030 Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
oorg10014 Gerechtshof Amsterdam
oorg10015 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
oorg10016 Gerechtshof Den Haag
oorg10017 Gerechtshof 's-Hertogenbosch
oorg10036 Hoge Raad der Nederlanden
oorg10222 Immigratie- en Naturalisatiedienst
oorg10006 Inspectie Leefomgeving en Transport
oorg10104 Justis
oorg10248 Justitiële ICT Organisatie
oorg10249 Justitiële Informatiedienst
oorg10245 Kanselarij der Nederlandse Orden
oorg10116 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
oorg10009 Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 2001-07-16
oorg10010 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
oorg10117 Logius
oorg10118 Nationaal Archief
oorg10221 Nationale ombudsman 1982-01-01
oorg10101 Nederlands Forensisch Instituut
oorg10011 Nederlandse beroepsorganisatie van accountants
oorg10012 Nederlandse orde van advocaten 1952-06-23
oorg10102 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
oorg10013 Orde van Octrooigemachtigden
oorg10120 Organisatie en Personeel Rijk
oorg10121 Paresto
oorg10037 Parket bij de Hoge Raad
oorg10007 ProRail
oorg10031 Raad van Beroep in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
oorg10032 Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
oorg10008 Raad van State
oorg10038 Raad voor de rechtspraak 2002-01-01
oorg10018 Rechtbank Amsterdam
oorg10019 Rechtbank Den Haag
oorg10020 Rechtbank Gelderland
oorg10021 Rechtbank Limburg
oorg10022 Rechtbank Midden-Nederland
oorg10023 Rechtbank Noord-Holland
oorg10024 Rechtbank Noord-Nederland
oorg10025 Rechtbank Oost-Brabant
oorg10026 Rechtbank Overijssel
oorg10027 Rechtbank Rotterdam
oorg10028 Rechtbank Zeeland-West-Brabant
oorg10003 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
oorg10103 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
oorg10005 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
oorg10219 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
oorg10123 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
oorg10041 Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek
oorg10124 Rijksvastgoedbedrijf
oorg10004 Rijkswaterstaat
oorg10223 Sociaal-Economische Raad 1950-02-15
oorg10215 SSC-ICT
oorg10002 Tweede Kamer
oorg10000 Verenigde Vergadering