Register overige overheidsorganisaties op peildatum

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwp_overige_overheidsorganisaties_peildatum/7
Titel
Register overige overheidsorganisaties op peildatum
Beschrijving
Waardelijst met overige overheidsorganisaties die bestaan op de peildatum.
Versie
7
Versie-info
Naamswijziging van Landelijk Politiekorps naar Politie
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Peildatum
16-01-2024
Aangemaakt op
16-01-2024 16:44
Publicatiedatum
16-01-2024
Zichtdatum
16-01-2024
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/oorg
Aantal waarden in lijst
168
Andere versies
15-11-2021  1
24-01-2022  2
07-11-2022  3
23-05-2023  4
24-05-2023  5
04-10-2023  6

Downloads

Waarden

Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
oorg10165 Adviescollege ICT-toetsing 31-12-2020
oorg10106 Adviescollege levenslanggestraften 1-3-2017
oorg10236 Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding 1-5-2022
oorg10107 Adviescollege Verloftoetsing tbs 1-10-2007
oorg10199 Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen 11-3-1998
oorg10168 Adviescommissie beroepsgerichte keuzevakken vmbo 1-8-2016
oorg10149 Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten 19-12-2014
oorg10182 Adviescommissie cyberweerbaarheid 1-4-2018
oorg10184 Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen 1-7-2017
oorg10183 Adviescommissie duurzame scheepsbouw 15-7-2017
oorg10203 Adviescommissie EFMZV 1-9-2015
oorg10156 Adviescommissie Gids proportionaliteit 1-6-2017
oorg10152 Adviescommissie Groeifaciliteit 19-12-2014
oorg10151 Adviescommissie Internationaal Innoveren 19-12-2014
oorg10153 Adviescommissie Kredietcommissie 19-12-2014
oorg10197 Adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 1-10-1999
oorg10180 Adviescommissie Nationaal Groeifonds 15-9-2020
oorg10108 Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren 2-12-2003
oorg10137 Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma 11-4-2015
oorg10139 Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog 23-12-2001
oorg10186 Adviescommissie SDGP Partnerschapfaciliteit 16-7-2019
oorg10150 Adviescommissie seed capital technostarters 19-12-2014
oorg10138 Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog 16-7-2016
oorg10250 Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht
oorg10155 Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters 19-12-2014
oorg10154 Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters 19-12-2014
oorg10251 Adviesraad internationale vraagstukken 15-4-1998
oorg10252 Adviesraad Migratie 1-4-2001
oorg10253 Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie 1-8-2014
oorg10039 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
oorg10110 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
oorg10229 Algemene Rekenkamer
oorg10185 Auditteam Voetbal en Veiligheid 27-6-2012
oorg10160 Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma 12-8-2010
oorg10169 Beoordelingscommissie sterk techniekonderwijs 1-12-2018 31-12-2024
oorg10112 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
oorg10111 Centraal Justitieel Incassobureau
oorg10176 Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden 28-2-2007
oorg10033 Centrale Raad van Beroep
oorg10162 College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba 10-10-2010
oorg10161 College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 10-10-2010
oorg10034 College van Afgevaardigden
oorg10035 College van Beroep voor het bedrijfsleven
oorg10209 Comité van toezicht EFMB 5-11-2014
oorg10141 Commissie Associate degree 1-3-2009
oorg10254 Commissie auteursrecht
oorg10142 Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef 1-1-2018
oorg10109 Commissie beëdigde tolken en vertalers 1-1-2009
oorg10255 Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
oorg10143 Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs 1-7-2009
oorg10128 Commissie Feiten en Tarieven 6-2-2013
oorg10195 Commissie genetische modificatie 1-1-1995
oorg10178 Commissie Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen 18-11-1953
oorg10256 Commissie insolventierecht
oorg10172 Commissie macrodoelmatigheid mbo 1-8-2015
oorg10204 Commissie registratie diergeneesmiddelen 1-1-2013
oorg10237 Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch 17-11-2021
oorg10170 Commissie sectorplan Béta en Techniek 23-2-2019 30-11-2025
oorg10171 Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities 23-2-2019 30-11-2025
oorg10211 Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken
oorg10179 Commissie van onderzoek naar de Nederlandse wapeninzet in Hawija 27-11-2020
oorg10163 Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 1-9-2017
oorg10257 Commissie vennootschapsrecht
oorg10196 Commissie voor de milieueffectrapportage 1-1-1994
oorg10167 Curriculumcommissie 28-7-2020 31-12-2023
oorg10130 Cyber Security Raad 4-9-2012
oorg10194 Deskundigengroep dierziekten 24-9-2013
oorg10113 Dienst ICT Uitvoering 1-1-2005
oorg10114 Dienst Justitiële Inrichtingen
oorg10115 Dienst Publiek en Communicatie 1-1-2006
oorg10148 Dienst Uitvoering Onderwijs 1-1-2010
oorg10216 Dienst van de Huurcommissie
oorg10258 Ecologische Autoriteit 19-9-2022 19-9-2030
oorg10001 Eerste Kamer 1815-08-24
oorg10144 Expertgroep toetsen PO 19-9-2014
oorg10198 Expertisenetwerk Waterveiligheid 23-10-2014
oorg10040 FMHaaglanden
oorg10029 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 01-05-1869
oorg10030 Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
oorg10014 Gerechtshof Amsterdam
oorg10015 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
oorg10016 Gerechtshof Den Haag
oorg10017 Gerechtshof 's-Hertogenbosch
oorg10218 Gezondheidsraad 1-12-1957
oorg10036 Hoge Raad der Nederlanden
oorg10100 Hoge Raad van Adel
oorg10222 Immigratie- en Naturalisatiedienst
oorg10006 Inspectie Leefomgeving en Transport
oorg10145 Jury Joke Smitprijs 10-10-2017
oorg10146 Jury Jos Brinkprijs 25-4-2017
oorg10104 Justis
oorg10248 Justitiële ICT Organisatie 1-1-2022
oorg10249 Justitiële Informatiedienst 1-1-2022
oorg10245 Kanselarij der Nederlandse Orden
oorg10131 Klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers 25-5-2009
oorg10116 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
oorg10009 Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 2001-07-16
oorg10010 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
oorg10132 Kwaliteitscommissie Bibob 1-1-2014
oorg10133 Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers 1-1-2014
oorg10134 Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg 10-5-2012
oorg10117 Logius
oorg10158 Mijnraad 1-1-2003
oorg10206 Monitoring Commissie Corporate Governance Code 11-12-2013
oorg10118 Nationaal Archief
oorg10193 Nationaal comité voor de bescherming van dieren 18-12-2014
oorg10221 Nationale ombudsman 1982-01-01
oorg10147 Nationale Unesco Commissie 23-2-1994
oorg10159 Nederlands Comité voor Ondernemerschap 1-4-2018
oorg10101 Nederlands Forensisch Instituut
oorg10011 Nederlandse beroepsorganisatie van accountants
oorg10012 Nederlandse orde van advocaten 1952-06-23
oorg10259 Nederlandse Sportraad
oorg10102 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
oorg10212 Onderwijsraad
oorg10013 Orde van Octrooigemachtigden
oorg10164 Orgaan voor de Friese taal 1-1-2014
oorg10120 Organisatie en Personeel Rijk
oorg10121 Paresto
oorg10037 Parket bij de Hoge Raad
oorg10264 Politie 01-01-2013
oorg10135 Politieonderwijsraad 1-1-2013
oorg10007 ProRail
oorg10202 Raad van Advies herbezinning NVWA 15-10-2019
oorg10031 Raad van Beroep in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
oorg10032 Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
oorg10008 Raad van State
oorg10260 Raad voor Cultuur 22-11-1995
oorg10261 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 11-2-2012
oorg10038 Raad voor de rechtspraak 2002-01-01
oorg10188 Raad voor dierenaangelegenheden 1-1-2013
oorg10166 Raad voor het Openbaar Bestuur 1-1-1997
oorg10136 Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 1-7-2015
oorg10262 Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 1-1-2015
oorg10018 Rechtbank Amsterdam
oorg10019 Rechtbank Den Haag
oorg10020 Rechtbank Gelderland
oorg10021 Rechtbank Limburg
oorg10022 Rechtbank Midden-Nederland
oorg10023 Rechtbank Noord-Holland
oorg10024 Rechtbank Noord-Nederland
oorg10025 Rechtbank Oost-Brabant
oorg10026 Rechtbank Overijssel
oorg10027 Rechtbank Rotterdam
oorg10028 Rechtbank Zeeland-West-Brabant
oorg10003 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
oorg10103 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
oorg10005 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1-1-2014
oorg10219 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 22-7-2002
oorg10123 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 1-1-1984
oorg10041 Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek 1-1-2023
oorg10124 Rijksvastgoedbedrijf 1-7-2014
oorg10004 Rijkswaterstaat
oorg10207 Selectiecommissie tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening 11-7-2020 31-12-2023
oorg10223 Sociaal-Economische Raad 1950-02-15 15-2-1950
oorg10215 SSC-ICT
oorg10263 Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht 20-02-1897
oorg10205 Technische commissie bodembeweging 1-1-2003
oorg10173 Tijdelijke adviescommissie regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 31-1-2019 31-12-2024
oorg10208 Toetsingscommissie vangnet Participatiewet 1-1-2004
oorg10157 Topteams 18-2-2012
oorg10002 Tweede Kamer
oorg10000 Verenigde Vergadering
oorg10190 Visserijcommissie BES 10-10-2010
oorg10189 Welzijnscommissie Dierziekten 22-12-2017
oorg10191 Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten 1-5-2015
oorg10192 Wetenschappelijke autoriteit CITES 1-1-2017
oorg10105 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1-9-1976