Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

TOOI-waardelijsten

TOOI-waardelijsten kun je gebruiken om in applicaties keuzelijstjes te maken of om tegen te valideren. Waardelijsten zijn statische bestanden die in verschillende formats worden geleverd (TTL, XML, JSON, XML-RDF). Een eenmaal gepubliceerde waardelijstbestand zal niet meer veranderen en blijft beschikbaar op dezelfde URL.

Elke resource (waarde) in een waardelijst heeft een label voor menselijke interactie en een URI waarmee de resource (waarde) voor software een unieke, uniforme identificatie krijgt. In veel gevallen wordt additionele informatie geleverd. Zo zijn er verschillende soorten benamingen voor een gemeente en wordt ook de provincie waarin deze ligt meegegeven.

De waardelijsten zijn gebaseerd op de inhoud van de TOOI-registers en de TOOI-thesauri. Als die inhoud wordt aangepast worden er nieuwe versies van de waardelijsten gegenereerd en gepubliceerd. De oude versies blijven beschikbaar.

  • Voor een uitgebreide beschrijving die ingaat op alle inhoudelijke aspecten van waardelijsten, hun varianten en de manier waarop versionering werkt, zie TOOI-waardelijstontologie
  • Voorbeelden van queries op waardelijsten en een bespreking van de XML-structuur van de XML-varianten van waardelijsten, zie TOOI-waardelijsten

Overzicht van TOOI-waardelijsten

Selecteer in de onderstaande lijst een waardelijst om de inhoud te raadplegen of te downloaden.