Simple Type diwoo:rwc_caribische_openbare_lichamen_compleet

Documentatie

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_caribische_openbare_lichamen_compleet/1

Waardelijst met Caribische openbare lichamen die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.

publicatiedatum: 2021-11-15

versie 1: Eerste versie waardelijst Register Caribische openbare lichamen compleet op zichtdatum 15-11-2021.

Diagram
Waarden

base-uri: https://identifier.overheid.nl/tooi/id/col/

col01

openbaar lichaam Bonaire

col02

openbaar lichaam Sint Eustatius

col03

openbaar lichaam Saba

Gebruikt door
Simple type