Simple Type diwoo:rwc_overige_overheidsorganisaties_compleet

Documentatie

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_overige_overheidsorganisaties_compleet/5

Waardelijst met alle overige overheidsorganisaties die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.

publicatiedatum: 2023-05-24

versie 5: Sorteernamen Gerechtshof s-Hertogenbosch toegevoegd

Diagram
Waarden

base-uri: https://identifier.overheid.nl/tooi/id/oorg/

oorg10007

ProRail

oorg10000

Verenigde Vergadering

oorg10001

Eerste Kamer

oorg10002

Tweede Kamer

oorg10003

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

oorg10004

Rijkswaterstaat

oorg10005

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

oorg10006

Inspectie Leefomgeving en Transport

oorg10008

Raad van State

oorg10229

Algemene Rekenkamer

oorg10245

Kanselarij der Nederlandse Orden

oorg10221

Nationale ombudsman

oorg10009

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

oorg10010

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

oorg10011

Nederlandse beroepsorganisatie van accountants

oorg10012

Nederlandse orde van advocaten

oorg10013

Orde van Octrooigemachtigden

oorg10014

Gerechtshof Amsterdam

oorg10015

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

oorg10016

Gerechtshof Den Haag

oorg10017

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

oorg10018

Rechtbank Amsterdam

oorg10019

Rechtbank Den Haag

oorg10020

Rechtbank Gelderland

oorg10021

Rechtbank Limburg

oorg10022

Rechtbank Midden-Nederland

oorg10023

Rechtbank Noord-Holland

oorg10024

Rechtbank Noord-Nederland

oorg10025

Rechtbank Oost-Brabant

oorg10026

Rechtbank Overijssel

oorg10027

Rechtbank Rotterdam

oorg10028

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

oorg10029

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

oorg10030

Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

oorg10031

Raad van Beroep in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

oorg10032

Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

oorg10033

Centrale Raad van Beroep

oorg10034

College van Afgevaardigden

oorg10035

College van Beroep voor het bedrijfsleven

oorg10036

Hoge Raad der Nederlanden

oorg10037

Parket bij de Hoge Raad

oorg10038

Raad voor de rechtspraak

oorg10039

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

oorg10223

Sociaal-Economische Raad

Gebruikt door
Simple type