Simple Type diwoo:rwc_waterschappen_compleet

Documentatie

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_waterschappen_compleet/1

Waardelijst met waterschappen die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.

publicatiedatum: 2021-11-15

versie 1: Eerste versie waardelijst Register waterschappen compleet op zichtdatum 15-11-2021.

Diagram
Waarden

base-uri: https://identifier.overheid.nl/tooi/id/waterschap/

ws0151

waterschap Groot Salland

ws0152

waterschap Rijn en IJssel

ws0153

waterschap Veluwe

ws0154

waterschap Vallei & Eem

ws0155

waterschap Amstel, Gooi en Vecht

ws0201

waterschap Regge en Dinkel

ws0202

waterschap Blija Buitendijks

ws0372

Hoogheemraadschap van Delfland

ws0524

waterschap Zeeuws-Vlaanderen

ws0536

waterschap Zeeuwse Eilanden

ws0539

waterschap De Dommel

ws0585

waterschap Roer en Overmaas

ws0616

Hoogheemraadschap van Rijnland

ws0621

waterschap Rivierenland

ws0636

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

ws0638

waterschap Peel en Maasvallei

ws0646

waterschap Hunze en Aa's

ws0647

waterschap Noorderzijlvest

ws0648

waterschap Reest en Wieden

ws0649

waterschap Velt en Vecht

ws0650

waterschap Zuiderzeeland

ws0651

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

ws0652

waterschap Brabantse Delta

ws0653

Wetterskip Fryslân

ws0654

waterschap Aa en Maas

ws0655

waterschap Hollandse Delta

ws0656

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

ws0661

waterschap Scheldestromen

ws0662

waterschap Vallei en Veluwe

ws0663

waterschap Vechtstromen

ws0664

waterschap Drents Overijsselse Delta

ws0665

waterschap Limburg

Gebruikt door
Simple type