Handleiding aansluiten op de zoekfunctie t.b.v. het referentietraject

Inhoud en doelgroep van deze handleiding?

Deze handleiding is bestemd voor ontwikkelaars, informatieanalisten en projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de aansluiting van een bestuursorgaan op de website Overheid.nl, zodat actief openbaar gemaakte documenten conform de Wet open overheid toegankelijk worden gemaakt.

Met behulp van deze handleiding dienen zij in staat te zijn om deze aansluiting zelfstandig te realiseren, en de daartoe noodzakelijke stappen te nemen in de informatiehuishouding van hun eigen organisatie.

Onderdelen van de handleiding