De Woo-harvester in bredere context

De Woo-index bestaat vanuit het perspectief van de bezoekers op internet uit twee delen: 

  • Een verwijsindex waarin de eindgebruiker op basis van de informatiecategorie en/of bestuursorgaan gepubliceerde informatie kan vinden, via verwijzingen naar de betreffende documentverzamelingen. In deze verwijsindex moeten alle in de wet genoemde categorieën per bestuursorgaan beschikbaar zijn. 
  • Een zoekportaal voor de documenten die door de Woo-harvester zijn gevonden op basis van informatie uit de verwijsindex. 

De Woo-harvester is de component om het zoekportaal te vullen met de door bestuursorganen gepubliceerde documenten zodat deze ook doorzocht kunnen worden. 

Diagram dat laat zien hoe organisaties kunnen aansluiten op de Woo-index

De verwijsindex wordt via het Register van Overheidsorganisaties ingevuld. In de beheeromgeving zullen ROO-beheerders van de bestuursorganen per informatiecategorie de URLs naar de documentverzameling opgeven. De Woo-index maakt deze informatie beschikbaar voor de burgers die als ze deze URLs volgen terecht komen op de weblocaties waar bestuursorganen documenten die onder de Woo vallen publiceren.  

Het zoekportaal wordt via de Woo-harvester gevoed met documenten van de bestuursorganen. De Woo-harvester haalt alle documenten op om te indexeren. Deze zoekindex is te raadplegen via het zoekportaal waar gebruikers kunnen zoeken naar documenten. Het portaal stuurt de gebruikers voor de gevonden documenten naar de weblocatie waar het document is gepubliceerd. 

Deze handleiding gaat over de wijze waarop een bestuursorgaan aansluit op de Woo-index en de te indexeren documenten voor de Woo-harvester vindbaar maakt in het kader van de actieve openbaarmaking.

Documenten en informatie reeds beschikbaar binnen KOOP

Van bepaalde informatiecategorieën zijn documenten binnen KOOP beschikbaar. Deze documenten worden vanuit andere processen, afspraken en verplichtingen bij KOOP gepubliceerd. KOOP zorgt er voor dat deze documenten in de zoekfunctie worden opgenomen en er naar wordt verwezen in de verwijsindex.

Het gaat om documenten van onderstaande informatiecategorieën voor zover deze via een KOOP-kanaal gepubliceerd worden. Let op: het is mogelijk dat een deel van de documenten in deze informatiecategorieën niet via een KOOP-kanaal of nog helemaal niet worden gepubliceerd. Deze documenten moeten dan nog wel door het bestuursorgaan worden gepubliceerd en toegevoegd aan de Woo-index.

Informatiecategorie KOOP-kanaal
Wetten of algemeen verbindende voorschriften Officiële publicaties
Overige besluiten van algemene strekking Officiële publicaties
Vergaderstukken Staten-Generaal Officiële publicaties
Adviezen Officiële publicaties
Convenanten Officiële publicaties
Beschikkingen Officiële publicaties