Simple Type diwoo:rwc_ministeries_compleet

Documentatie

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_ministeries_compleet/1

Waardelijst met alle ministeries die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.

publicatiedatum: 2021-11-15

versie 1: Eerste versie waardelijst Register ministeries compleet op zichtdatum 15-11-2021.

Diagram
Waarden

base-uri: https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/

mnre0170

ministerie van Verkeer en Waterstaat

mnre0180

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

mnre1010

ministerie van Algemene Zaken

mnre1013

ministerie van Buitenlandse Zaken

mnre1018

ministerie van Defensie

mnre1025

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

mnre1034

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

mnre1040

ministerie van Economische Zaken

mnre1045

ministerie van Economische Zaken en Klimaat

mnre1058

ministerie van Justitie en Veiligheid

mnre1073

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

mnre1090

ministerie van Financiƫn

mnre1109

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

mnre1130

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

mnre1150

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

mnre1153

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gebruikt door
Simple type