Simple Type diwoo:themalijst

TOOI-documentatie
scw_toplijst
Diagram
contentmodel van Simple Type diwoo:themalijst scw_toplijst
Waarden

base-uri: https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/top/

c_0361ffb3

cultuur en recreatie

c_2408fb5a

cultureel erfgoed

c_6b728132

media

c_70e03904

evenementen

c_75809540

horeca

c_a6c5e5b8

recreatie

c_e277e756

religie

c_f72b706a

cultuur

c_124eaf3a

wonen

c_17a86a17

woningmarkt

c_a6a9eddd

bouwen en verbouwen

c_391585db

overheidsfinanciën

c_25e30d03

belasting

c_4348dad1

begroting

c_399f194b

migratie en integratie

c_2e9944e7

migratie

c_a94e1fa4

integratie

c_3eb6243b

organisatie en bedrijfsvoering

c_068da9fb

inkoop en beheer

c_ee06665e

informatievoorziening en ICT

c_f28344a5

koninkrijksrelaties

c_f2c9a613

overheidspersoneel

c_f37fd49d

inrichting van de overheid

c_f6d7f591

interne organisatie

c_849842ac

verkeer

c_2835e395

luchtvaart

c_319461d7

openbaar vervoer

c_d3b599f8

scheepvaart

c_f411e390

rail- en wegverkeer

c_9d1917e9

werk

c_1f37c612

arbeidsverhoudingen

c_4e83eca7

arbeidsomstandigheden

c_afa30a11

natuur en milieu

c_28ddcea5

lucht

c_389a72e6

water

c_61d3e636

stoffen

c_79010191

klimaatverandering

c_7ce8a10c

bodem

c_9f410ab6

geluid

c_d96f9cd3

afval

c_db2fbedb

natuur- en landschapsbeheer

c_c232ae4a

onderwijs en wetenschap

c_08d12aef

onderzoek en wetenschap

c_1f781691

speciaal onderwijs

c_4eb912c1

onderwijsvoorzieningen

c_516ec027

hoger onderwijs

c_7b01f260

basisonderwijs

c_980b8db2

voortgezet onderwijs

c_b46b92e7

beroepsonderwijs

c_cfc7d5ab

ruimte en infrastructuur

c_85a72eb3

netwerken

c_9af4b880

ruimtelijke ordening

c_a71dc533

waterbeheer

c_d0463fb7

zorg en gezondheid

c_0fe7c5e7

jeugdzorg

c_218c52ee

ethiek

c_341c5bef

zorgverzekeringen

c_6b9627b5

geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

c_7a0f87d5

zorginstellingen

c_8b081a63

gezondheidsrisico's

c_9a574af9

ziekten en behandelingen

c_f02ce1b3

ouderenzorg

c_d363776f

economie

c_195b5b5e

transport

c_3afc269f

ondernemen

c_4d1c84a7

dienstensector

c_83db27fc

handel

c_87d3d66c

kenniseconomie

c_989e37d9

landbouw, visserij, voedselkwaliteit

c_dc437d00

markttoezicht

c_f4f1867a

energie

c_d4890526

sociale zekerheid

c_1781ce20

ouderen

c_76136c82

gezin en kinderen

c_fc530104

arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

c_d58b78ca

openbare orde en veiligheid

c_4872b086

terrorisme

c_d772bf06

veiligheid

c_fcac43e4

criminaliteit

c_f4679acc

recht

c_1fe409d0

staatsrecht

c_72138db9

rechtspraak

c_824ce7ff

privaatrecht

c_98e03e32

strafrecht

c_beb01b1c

bestuursrecht

c_d2b1338a

rechten en vrijheden

c_e3d35361

bezwaar en klachten

c_f47ad6ca

internationaal

c_576c2bd7

internationale betrekkingen

c_68609e19

Europese zaken

c_8940ed07

ontwikkelingssamenwerking

c_daaa67b3

defensie

Gebruikt door
Attribuut