Complex Type diwoo:documentrelatieType

Diagram
contentmodel van Complex Type diwoo:documentrelatieType documentrelatieType_role documentrelatieType_relation
Gebruikt door
Element
Kind-elementen

Element diwoo:documentrelatieType / diwoo:role

Documentatie
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#Property:relationship_hadRole
Diagram
contentmodel van Element diwoo:documentrelatieType / diwoo:role label roleType_resource roleType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
1
maxOccurs:
1
Attributen

Element diwoo:documentrelatieType / diwoo:relation

Documentatie
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#Property:relationship_relation
Diagram
contentmodel van Element diwoo:documentrelatieType / diwoo:relation label documentverwijzingType_resource documentverwijzingType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
1
maxOccurs:
1
Attributen