Legenda van de schemadocumentatie

De schemadocumentatie gebruikt interactieve diagrammen om de XML-structuur te visualiseren en aan te geven hoe de informatie gestructureerd is. Onderstaande diagrammen illustreren de meestgebruikte symbolen en andere onderdelen van zo'n diagram. In de documentatie zijn de diagrammen klikbaar: de benoemde onderdelen linken naar hun eigen definitie.

De uitleg hieronder gebruikt de prefix xs: voor elementen uit namespace van XML Schema Documents xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema".

Elementen

Elementen worden in de diagrammen getekend als een een rechthoek met afgeronde hoeken. Het onderstaande diagram toont een element waarvan de kindelementen een vaste volgorde hebben (middels een xs:sequence). De namen van de kinderen in dit voorbeeld geven de verschillende kardinaliteiten (optioneel, verplicht, meervoudig). De lijnen naar en om verplichte kinderen zijn in de diagrammen dikker dan de lijnen naar en om optionele kinderen.

Het element in dit voorbeeld heeft tevens een attribuutgroep.

Element met vaste volgorde

Globale en lokale definities

In bovenstaand diagram verwijst (middels xs:element/@ref) het content model naar vier globaal gedeclareerde elementen ( verplicht-element, optioneel-element, verplicht-meervoudig-element en optioneel-meervoudig-element). De verwijzing is getoond middels het pijltje rechts onderin de rechthoek. Globaal gedeclareerde elementen hebben in de gehele XSD dezelfde definitie.

Het laatste element element-lokaal-in-dit-content-model is een lokale declaratie (middels xs:element/@name) die alleen geldt binnen de context van het ouder-element element-met-vaste-volgorde.

De lokale elementdeclaraties staan in de documentatie op dezelfde pagina als het ouderelement. Dat is immers de enige context waarin dat element gebruikt mag worden.

Element met keuze

Onderstaand diagram toont een element waar het content model een keuze biedt (middels een xs:choice) tussen een verplichte-eerste-element enerzijds of een verplichte-tweede-keuze gevolgd door een optionele-derde-keuze anderzijds.

Element met keuze

Element met onbepaalde volgorde

Onderstaande diagram toont een element waarin de volgorde van de kindelementen onbepaald is (middels een xs:all)

Element met onbepaalde volgorde

Attribuutgroep

Attributen worden getekend als een rechthoek met links rechte en rechts afgeronde hoeken.

Attribuutgroep

xs:complexType

Een element waarvan het type gedefinieerd is middels een benoemd xs:complexType toont de naam van zijn type onderin de afgeronde rechthoek en toont tevens het model van dat complexType:

Element van benoemd complexType

Het xs:complexType zelf wordt getekend als een rechthoek met scherpe hoeken met daarbinnen links een vierkant:

Benoemd complexType

Lokale elementen binnen een xs:complexType

Binnen een xs:complexType worden vaak alleen lokale elementdeclaraties gebruikt. Net zoals lokale elementdeclaraties binnen een element worden de lokale elementen van een xs:complexType op dezelfde pagina als het xs:complexType zelf gedocmenteerd.

xs:simpleType

Een element waarvan het type is gedefinieerd middels een zogenaamd xs:simpleType ofwel "datatype" toont ook de naam van dat type onderin de afgeronde rechthoek

Element van simpleType

Het xs:simpleType zelf is een langwerpige achthoek met daarbinnen links een driehoek. Het diagram toont het basistype van de XML Schema datatypes waarop het xs:simpleType is gebaseerd.

datatype van simpleType