Metadata in de Wet open overheid

De Woo-metadata-standaard definieert de metadata die aan documenten kan worden toegekend om deze documenten zo goed mogelijk te kunnen verwerken in de Woo-Index.

Deze metadata wordt gebruikt in de Woo-harvester. De Woo-harvester biedt bestuursorganen de mogelijkheid Woo-gerelateerde documenten via open.overheid.nl beschikbaar te stellen. Het harvesten van documenten gebeurt op basis van sitemaps.

De sitemap-standaard is een standaard die door veel websites wordt ondersteund, en door de grote search engines wordt gebruikt als basis voor het indexeren van content. Met de sitemap-standaard kunnen ook aanvullende metadata worden gedefinieerd. De Woo-metadata-standaard is een zogenaamde extension van de standaard sitemaps. De Woo-extension beschrijft de metadata die kunnen worden meegegeven over de in de sitemap opgenomen bestanden

Woo-metadata is gebaseerd op en maakt gebruik van definities en waardelijsten van TOOI

Onderdelen van de Woo-metadata-standaard

Handleiding

De handleiding is bestemd voor ontwikkelaars, informatieanalisten en projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de aansluiting van een bestuursorgaan op de website open.overheid.nl, zodat actief openbaar gemaakte documenten conform de Wet open overheid toegankelijk worden gemaakt.

Met behulp van deze handleiding dienen zij in staat zijn om deze aansluiting zelfstandig te realiseren, en de daartoe noodzakelijke stappen te nemen in de informatiehuishouding van hun eigen organisatie.

Woo-metadata-schema

De DiWoo-metadata.xsd is het XML Schema Document dat het XML-formaat van de sitemap-extensie machineleesbaar definieert.

Gebruik van de XSD

Een beschrijving van de technische hulpmiddelen om Woo-metadata in XML te serialiseren en om XML-serialisaties te valideren.

Schemadocumentatie

Technische documentatie van de onderdelen van de diwoo-metadata.xsd.

Release notes

Release notes behorende bij deze standaard en documentatie